REKLAMA

S&P obniżył perspektywę ratingu Cyfrowego Polsatu

Agencja ratingowa S&P Global Ratings obniżyła perspektywę ratingu grupy Cyfrowego Polsatu do „negatywnej” z „pozytywnej”. Sam rating został utrzymany na poziomie BB+.

S&P nie jest osamotnione w ostrożniejszym podejściu do oceny wiarygodności kredytowej Cyfrowego Polsatu. W grudniu ub.r. agencja Moody’s reagując na informacje o nowej strategii umieściła rating spółki na liście obserwacyjnej z możliwością jego obniżenia.

Agencja S&P ocenia, że wskaźnik skorygowanego długu do EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu ulegnie pogorszeniu do ponad 3,0 (prognoza agencji mówi o poziomie 3,4), a wolne operacyjne przepływy pieniężne (FOCF) do zadłużenia do mniej niż 10 proc., ponieważ firma inwestuje w nową linię biznesową, zieloną energię i wodór.

Według agencji, potencjalnie większe niż przewiduje ona inwestycje krótkoterminowe, opóźnienia w osiąganiu zwrotu w połączeniu z wysokim wynagrodzeniem dla akcjonariuszy (skup akcji i dywidenda – przyp. red,) oraz potencjalne rozluźnienie zadłużenia - mogą dodatkowo osłabić przepływy pieniężne i wskaźniki zadłużenia.

Niemniej – jak twierdzi S&P – prężnie działający segment telekomunikacyjny i medialny Cyfrowego Polsatu w oparciu o ofertę konwergentną, integrację pionową produkcji mediów oraz strategiczna infrastruktura i aktywa, nadal będą wspierać profil działalności grupy.

Agencja sygnalizuje, że pogorszenie perspektywy ratingu może oznaczać jego obniżenie o jeden stopień, jeśli wskaźnik skorygowanego długu do EBITDA wzrośnie do co najmniej 3,5 lub gdy FOCF do długu spadnie poniżej 5 proc. Z kolei podniesienie perspektywy do „stabilna” może nastąpić, gdy spółka zademonstruje, że jest w stanie utrzymać wskaźnik skorygowanego długu do EBITDA poniżej 3,5 i FOFC do długu powyżej 5 proc.

- Zamiar kierownictwa, aby przekonać akcjonariuszy do zrewidowania obecnego celu spółki w wysokości 2,0x dźwigni netto po 2024 r., rodzi pytania dotyczące chęci grupy do dalszego zmniejszania zadłużenia, wbrew naszym wcześniejszym oczekiwaniom – stwierdza agencja.

S&P odnosi się też do zamiaru inwestowania przez spółkę w zieloną energię i wodór i zwraca uwagę, że na tym etapie niewiele jest informacji dotyczących przychodów, rentowności, czy możliwości uzyskania synergii z nowych przedsięwzięć. W ocenie S&P, kluczowe znaczenie w najbliższych latach będzie miała zdolność kierownictwa spółki do przekształcania strategicznych decyzji w konstruktywne działania oraz do wykazania się historią osiągania celów operacyjnych i finansowych.

Agencja jest zdania, że Cyfrowy Polsat „priorytetowo traktuje interesy swojego większościowego akcjonariusza”, bo za własne środki pieniężna zamierza kupić aktywa, które „również pośrednio należą do pana Zygmunta Solorza”. Jednocześnie Cyfrowy Polsat przeznacza znaczące kwoty na wypłatę dywidendy oraz skup własnych akcji.

- Uważamy, że to, w połączeniu z potencjalną zmianą celu Cyfrowego Polsatu w zakresie delewarowania oraz brakiem publicznych wytycznych operacyjnych i finansowych, rodzi pytania dotyczące zarządzania. W związku z tym zmieniliśmy naszą ocenę zarządzania Cyfrowego Polsatu z „zadowalającej” na „uczciwą” – informuje agencja.