REKLAMA

Spada liczba kradzieży kabli telekomunikacyjnych

Spada liczba kradzieży kabli. To m.in. efekt działań podjętych w ramach memorandum na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury, którego inicjatorami  byli regulatorzy rynku telekomunikacyjnego, kolejowego i energetycznego.

W Urzędzie Komunikacji Elektronicznej odbyło się spotkanie podsumowujące tę dwuletnią już inicjatywę. 

Podkreślano m.in. pozytywny trend spadkowy jeśli chodzi o kradzież infrastruktury - w 2013 roku liczba kradzieży zmalała o 24,1 proc. w stosunku do roku wcześniej. Trend ten jest kontynuowany. W pierwszym półroczu tego roku zanotowano o 13 proc. mniej kradzieży kabli we wszystkich branżach niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Jeszcze wiecej powodów do zadowolenia ma sama branża telekomunikacyjna, gdzie nastąpił spadek aż o 48 proc. Telekomy w pierwszym półroczu tego roku zgłosili 1216 kradzieży, podczas gdy rok temu w tym okresie - 2346.

Największa poprawa miała miejsce w województwie zachodniopomorskim - spadek o 68 proc. (półorcze 2014 r. w stosunku do półorcza 2103 r.).  Są jednak regiony , gdzie niestety takie przypadki były częstsze. I tak np. w woj. podlaskim, odnotowano 160 proc.. wzrost, choć gdyby brać pod uwagę liczbę odnotowanych tam przypadków kradzieży (26), trudno mówić o tym, że przestępstwa te stają się tam masowe.

W 2013 roku zatrzymano 700 sprawców kradzieży kabli telekomunikacyjnych, a skutki społeczne to 270 tys. nieczynnych usług. Operatorzy szacują też, że w efekcie ograniczenia przestępstw w  2013 roku koszty odtworzenia zniszczonej infrastruktury zmalały o 22,2 proc. W pierwszej połowie 2014 roku koszt odtworzenia wyniósł 19,2 mln zł, a w całym 2013 roku - 49,9 mln zł

Inicjatorzy memorandum kradzieżowego nie zamierzają się zadowalać dotychczasowymi efektami działań i przygotowują kolejne kampanie społeczne na ten temat a także planują m.in. wdrożenie platformy incydentów kradzieży infrastruktury , co ma nastąpić IV kwartale tego roku

- W czasie dwóch lat prac udało się między innymi włączyć cele memorandum w katalog działań objętych rządowym programem „Razem bezpieczniej”. Przed nami jednak jeszcze sporo pracy na rzecz uświadomienia społeczeństwu skali i istoty problemu. Bo przecież problem dewastacji infrastruktury to nie tylko problem firm odpowiedzialnych za jej utrzymanie, ale i nas wszystkich - mówi  Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.