Spadające wyceny utrudniają zawieranie transakcji

Szukając nabywcy firm telekomunikacyjnej jej właściciel musi się dziś liczyć z tym, że cena jaką uzyska będzie sporo niższa od możliwej do uzyskania dwa, trzy lata temu.

Inflacja, wysokie stopy procentowe, obostrzenie regulacyjne oraz niepewność geopolityczna i związane z nią ryzyka wyraźnie ciążą światowemu rynkowi fuzji i przejęć. W 2023 r. jego wartość wyniosła 3,2 bln dolarów i była najniższa od 10 lat. W 2022 r. wartość rynku M&A wyniosła 3,7 bln dolarów, a w rekordowym 2021 r. – 6,0 bln dolarów.

Rynek telekomunikacyjny jest stosunkowo niewielkim fragmentem globalnego rynku fuzji i przejęć. W 2023 r. wartość transakcji dotyczących aktywów telekomunikacyjnych spadła – jak wyliczyła firma doradcza Bain & Company – o 50 proc., czyli o 53 mld dolarów.

Po postkowidowym boomie i związanych z nim wysokich wycenach pozostały wspomnienia. Wspomnienia, które dziś utrudniają zawieranie transakcji, bo między dotyczącymi wycen oczekiwaniami sprzedających, a ofertami kupujących jest spore rozwarstwienie.

Jak twierdzi firma doradcza Bain & Company, na matematykę wycen w transakcjach, w których wartość firmy wyliczana jest w oparciu o oczekiwany wzrost, a nie o bieżącą i spodziewaną rentowność biznesu wpływ mają wysokie stopy procentowe. To one mają duży wpływ na to, że np. na rynku fuzji i przejęć firm IT w ostatnich dwóch latach wyceny spadły o niemal połowę. Bain wyliczył, że w 2021 r. mediana wycen spółek w takich transakcjach wynosiła 25-krotność EBITDA, podczas gdy w 2023 r. było to tylko 13-krotność.

Na rynku telekomunikacyjnym spadek wycen nie był aż tak wielki, ale Bain twierdzi, że w ub.r. mediana wyceny mnożnikowej transakcji infrastrukturalnych – czyli takich, w których celem przejęcia jest infrastruktura, w tym np. sieci FTTH – spadła do 14,7 i była najniższa w ostatnich pięciu latach. Transakcje infrastrukturalne od 2019 r. są największą częścią telekomunikacyjnego rynku M&A. Razem z transakcjami dotyczącymi konsolidacji krajowej odpowiadają ze grubo ponad połowę całkowitej wartości rynku. W 2023 r. te dwa typy transakcji stanowiły 80 proc. całkowitej wartości.