Spółdzielnia Jeżyce podała nierzetelne informacje o sieci Inei

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy East & West do nieruchomości i kilkudziesięciu budynków w Poznaniu, zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową Lokatorsko–Własnościową „Jeżyce” w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Sprawa rozpoczęła się we wrześniu 2017 r. kiedy to operator wystąpił do spółdzielni z wnioskiem o zawarcie umowy na dostęp do nieruchomości i budynków. Ta odpowiedziała mu, że infrastrukturę w technologii FTTH posiada już tam Inea.

Odpowiedź nie usatysfakcjonowała East & West, który planował wykonanie nowej infrastruktury zarówno w zakresie przyłączy telekomunikacyjnych, jak i instalacji w budynkach. Operatorowi zależało też na korzystaniu z punktów styku w budynkach. Spółdzielnia nie była tym jednak zainteresowana i w kwietniu 2018 r. sprawa trafiła do UKE.

Prowadząc postępowanie UKE ustalił, że oświadczenie spółdzielni z października 2017 r., że w budynkach instalacje FTTH ma Inea, było nie do końca zgodne ze stanem faktycznym. Okazało się bowiem, że w większości z nich Inea ma tylko instalacje miedziane, które mimo, że są przystosowane do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, to nie odpowiadają zapotrzebowaniu East & West ze względu na technologię świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Inaczej sprawa się miała tylko w przypadku siedmiu budynków, w których Inea ma instalacje telekomunikacyjne zbudowane w technologii światłowodowej, pozwalające na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s. Sama Inea zresztą informowała East & West pod koniec 2017 r., że modernizuje tam infrastrukturę HFC do standardu FTTH, i może ją udostępnić „w ramach oferowanych przez Inea hurtowych usług dostępu do lokalnych pętli światłowodowych oraz ewentualnej dzierżawy ciemnych włókien światłowodowych na podstawie (…) umowy ramowej”, którą załączyła do pisma. Inea zadeklarowała również gotowość udostępnienia instalacji w pozostałych budynkach, po dokonaniu ich modernizacji w przyszłości i po podpisaniu umowy ramowej. Według UKE, brak jest zatem przesłanki do stwierdzenia, że właściciel instalacji nie podejmował negocjacji z East & West

Regulator zakwestionował taż wyliczenia East & West jakoby skorzystanie z infrastruktury Inei było dla niego opłacalne, analogicznie jak to zrobił wcześniej w innym projekcie decyzji.

Zgodnie więc z projektem decyzji East & West jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnych w większości budynków,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej w części budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych w budynkach,

Decyzja zawiera również odmowę ustalenia warunków dostępu do pozostałej części nieruchomości (w tym siedmiu budynków), polegającego na umożliwieniu wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych.