REKLAMA

Spółdzielnia Metalurg musi wpuścić Spidernet

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy Spidernet, ISP z Częstochowy, do nieruchomości położonych w Częstochowie, w tym do posadowionych na nich kilkudziesięciu budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Metalurg.

Spidernet próbował porozumieć się w tej sprawie ze spółdzielnią od marca 2017 r. Było to bezskutecznie i w tej sytuacji w lutym 2018 r. operator skierował sprawę do UKE. Wnioskował o wydanie decyzji ustalającej warunki dostępu do nieruchomości, która umożliwi mu wykonanie przyłączy światłowodowych oraz instalacji telekomunikacyjnych w technologii miedzianej za pomocą kabli parowych symetrycznych UTP (skrętki komputerowej) kategorii co najmniej 5.

W trakcie postępowania spółdzielnia domagała się odmowy udzielenia dostępu z uwagi na istnienie w budynkach sieci światłowodowej innego operatora, która – jej zdaniem – może być wykorzystana przez Spidernet.

UKE ustalił, że rzeczywiście w budynkach są instalacje światłowodowe należące do Orange Polska oraz Telsat.tv. Dodatkowo są też instalacje miedziane wykonane w technologii HFC za pomocą kabli koncentrycznych, a także instalacje miedziane wykonane za pomocą kabli parowych telefonicznych niebędących kablami parowymi symetrycznymi UTP (skrętką). Usług świadczą zaś tam także UPC, Netia, Net9.pl, Alfanet i Inter-Lan.

Jednak z uwagi na zastosowane medium żadna z instalacji nie odpowiada zapotrzebowaniu Spidernetu. UKE uznał więc ostatecznie, że częstochowski ISP nie ma możliwości skorzystania z istniejących instalacji.

Zgodnie więc z projektem decyzji operator jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków w technologii miedzianej,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonych do budynków światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych oraz miedzianych instalacji telekomunikacyjnych budynków, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.