REKLAMA

Spółdzielnia w Nowym Świętowie niechętna światłowodowi Fibee

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie określenia warunków dostępu dla spółki Fibee I (z grupy Fiberhost) do nieruchomości i budynków w Nowym Świętowie (woj. opolskie). 

Chodzi o wielorodzinne budynki mieszkalne, którymi zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Świętowie. Fibbe I realizuje w woj. opolskim jeden z projektów 1.1 POPC i chciała tam doprowadzić światłowód. W tej sprawie w listopadzie 2022 r. zwróciła się do spółdzielni. Ta nie podjęła negocjacji i w styczniu 2023 r. sprawa trafiła do UKE. 

Regulator ustalił, że w budynkach nie ma instalacji telekomunikacyjnej przystosowanej do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s wykonanej w technologii światłowodowej. 

Tym samy rozstrzygnął sprawę po myśli Fibee I projekt decyzji umożliwia spółce z grupy Fiberhostu doprowadzenie światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do budynków oraz światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych w środku.