REKLAMA

Spór o maszt Orange w Beskidzie Wyspowym

Planowana budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange budzi sprzeciw części mieszkańców Roztoki w gminie Łukowica (powiat limanowski, woj. małopolskie). Inni mówią jednak o kłopotach z zasięgiem i uważają inwestycję za pożądaną – relacjonuje serwis limanowa.in.

Protestujący mają za złe władzom gminy, że te nie poinformowały ich o zamierzeniach operatora, gdy wprowadzały zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Samorząd przekonuje jednak, że dopełnił wszystkich formalności, a sama inwestycja poprawi kłopoty z zasięgiem. Chcąc wyrazić swój sprzeciw, mieszkańcy wystosowali kilka pism do Urzędu Gminy Łukowica. Nie negują, że w gminie zasięg jest potrzebny, nie chcą jednak, by przekaźnik stał w miejscu, gdzie do najbliższych zabudowań jest kilkadziesiąt metrów. Twierdzą też, że konkretną lokalizację pod budowę stacji bazowej operatorowi miała wskazać gmina.

Orange zaś już we wrześniu 2017 r. skierował wniosek do Urzędu Gminy Łukowica o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla części nieruchomości – prywatnej działki położonej w miejscowości Roztoka – na tereny umożliwiające budowę stacji bazowej telefonii komórkowej. Po przeprowadzeniu analiz, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp. Na zakończenie procedury planistycznej, we wrześniu 2018 r., Rada Gminy Łukowica podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica dla działki w Roztoce.

Władze gminy podkreślają, że uchwała została podjęta z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i jest obowiązująca. Samorząd twierdzi również, wbrew opinii mieszkańców osiedla, że nie proponował lokalizacji pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Roztoce.

Gmina wyjaśnia przy tym, że w związku z licznymi interwencjami mieszkańców odnośnie problemów z zasięgiem lub jego zupełnym brakiem, przychyliła się  do wniosku spółki Orange o zmianę mpzp gminy Łukowica, czego wyrazem była wspomniana wyżej uchwała Rady Gminy Łukowica. Niedawno zaś wpłynął wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej, ale inwestor został wezwany do uzupełnienia wniosku..

We wrześniu ubiegłego roku Urząd Gminy zbierał zaś podpisy mieszkańców, popierających złożenie skargi w sprawie słabej jakości sygnału telefonii komórkowej na terenie gminy Łukowica. Pismo miało trafić nie tylko do operatora, ale też do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Problem ma dotyczyć wielu okolicznych miejscowości, nie tylko w gminie Łukowica, ale także m.in. Starej Wsi czy Zalesia.