Sprawozdanie UKE: spada liczba sporów o dostęp budynkowy

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport ze swojej działalności w 2023 r. Pośród innych spraw, jakimi zajmował się regulator, były czynności z obszaru rozstrzygania sporów o dostęp telekomunikacyjny, z czego najczęstsze przypadki dotyczą relacji pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i zarządcami nieruchomości wielorodzinnych.

W ubiegłym roku do urzędu wpłynęły 172 wnioski o wydanie decyzji zastępującej umowę o dostępie do takich nieruchomości „w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych”, co zwykle oznacza prawo do budowy punktu styku, instalacji pionowej oraz konserwację tej infrastruktury.

Najwięcej wniosków o dostęp (322) wpłynęło do urzędu w 2017 r. Potem liczba ta fluktuowała, ale znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym. Wpływa na to zapewne przesunięcie ciężaru inwestycji na tereny mniej zurbanizowane (gdzie sporów raczej nie ma), oraz rosnąca gotowość operatorów do współdzielenia infrastruktury. Przed laty nagminne było wnioskowanie o prawo budowy sieci mimo istniejącego okablowania. Dzisiaj w takich wypadkach UKE z zasady oddala wnioski.

W ubiegłym roku, dla przykładu, UKE wydał 64 decyzje po myśli wnioskodawców (przynajmniej częściowo), w 25 przypadkach oddalił, na ogół właśnie z powodu dostępności infrastruktury. W 139 przypadkach w całości lub częściowo umorzył sprawy.

Najbardziej zaległa niezałatwiona jeszcze sprawa sięga 2017 r. Na koniec 2023 r. na załatwienie czekało jeszcze 44 spraw z lat 2017-2022, z czego 11 miało status zawieszonych.