REKLAMA

Urządzenia PLC w Polsce nie trzymają norm

Urząd Komunikacji Elektronicznej w ramach nadzoru rynku przeprowadził kontrolę kilkunastu dostępnych w sprzedaży urządzeń PLC, m.in. z uwagi na wykorzystywanie ich w tzw. inteligentnych domach do tworzenia sieci urządzeń.

Celem było upewnienie się, czy tego rodzaju wyroby spełniają stawiane im wymagania i są bezpieczne dla użytkownika. Inspektorzy UKE wzięli pod lupę 14 urządzeń PLC, które służą do przesyłania danych poprzez przewody instalacji elektrycznej.

Kontrola obejmowała między innymi przeprowadzenie badań technicznych w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych UKE. Ponadto zweryfikowano prawidłowość sporządzanej i dostarczanej z wyrobami dokumentacji. Kontrola wszystkich urządzeń polegała na sprawdzeniu czy na wyrobie znajduje się oznakowanie CE. Ponadto sprawdzono czy producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych oraz dane identyfikujące urządzenie, a także czy producent wystawił deklarację zgodności dla oferowanego wyrobu. Przeprowadzone kontrole pokazały, że wszystkie 14 wyrobów posiadały przedstawione powyżej informacji.

Dodatkowo 6 wyrobów zostało poddanych badaniom laboratoryjnym w celu sprawdzenia zadeklarowanej przez przedsiębiorców zgodności urządzeń z właściwą normą zharmonizowaną (określającej m.in. zaburzenia radioelektryczne) Badania wykazały, że żaden z 6 wyrobów nie spełnia wymagań technicznych. Konieczne było rozpoczęcie przez Prezesa UKE działań mających na celu usunięcie ze sprzedaży tych urządzeń PLC. Były to urządzenia firm D-Link (dwa urządzenia), TP-Link (dwa urządzenia), Zyxel i Asus.