REKLAMA

Sprzedaż Korpower i inwestycja w Szczecinie odbijają się na wynikach Korbanku

Firma Korbank, ISP z Wrocławia, opublikowała wyniki za III. kwartał 2023 r. Przychody netto grupy w tym okresie wyniosły 7,9 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r., kiedy to osiągnęły poziom ponad 9,3 mln zł stanowi spadek o 15,4 proc. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że wyniki za ostatni okres nie uwzględniały już spółki Korpower (została ona sprzedana przez Korbank). 

Mimo to biorąc pod uwagę wyniki w trzech kwartałach narastająco grupa Korbank zanotowała mały 2,75 proc. wzrost przychodów zestawiając je z takim samym okresem w 2022 r.  Sięgnęły one bowiem 27,5 mln zł w stosunku do niespełna 26,8 mln zł rok wcześniej.

Natomiast skonsolidowany zysk netto Korbanku wzrósł z poziomu 964,8 tys. zł w III kw. 2022 do 1,5 mln z  zł w III kw. 2023 r., tj. o blisko 57 proc.

Na to ostanie spory wpływ miała działalność podmiotów zależnych odpowiedzialnych za dystrybucję telewizji Avios (platforma IPTV), które odnotowały dalszy cykliczny wzrost liczby klientów oraz przychodów. Było to spowodowane zahamowaniem wzrostu kosztu zakupu urządzeń i kontentu telewizyjnego zależnego w dużej części od kursu walut. W 2023 odnotowano spadki i stabilizację kursu walut (USD i EUR) w stosunku do 2022 r. 

Korbank w ostatnim okresie sporo inwestował, m.in. zakończył budowę data center we Wrocławiu i modernizuje przejętą sieć w Szczecinie. Koszty finansowe (głównie odsetki od kredytów) grupy Korbank wzrosły niemal trzykrotnie z  328,5 tys. zł za okres styczeń-wrzesień tego roku do poziomu 1,4 mln zł w analogicznym okresie obecnego roku.

Sam zarząd Korbanku zwraca uwagę, że szczególnie inwestycja w Szczecinie ma wpływ na rosnący poziom kosztów spółki, a związane jest to z wydatkami na modernizację sieci światłowodowej oraz kosztami marketingu, akwizycji i obsługi. Ma jednak nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to zwiększeniem przychodów w segmencie B2C w Szczecinie.

Spółka spodziewa się, że w kolejnych kwartałach utrzyma dobre wyniki sprzedaży usług, ale liczy się też z prawdopodobnym wzrostem kosztów.