REKLAMA

T-Mobile Polska postuluje uprządkowanie 3,4-3,6 GHz dla 5G

6 grudnia 2017 r. prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 3400-3600 MHz. W toku postępowania do prezesa UKE 9 stycznia br. wpłynęło jedno stanowisko, złożone przez T-Mobile Polska S.A. poinformował 19 stycznia UKE.

– Pasmo 3,4-3,8 GHz zostało zidentyfikowane w Europie jako jedno z pierwszych i priorytetowych pasm przeznaczonych do wykorzystania wdrożeń technologii 5G. Obecnie prowadzone są dalsze prace nad tym zakresem, w tym ECC PT1, które mogą zostać zakończone w kwietniu 2018 r. i potencjalnie prowadzić do zmiany/rewizji decyzji ECC/DEC/(11) 06 oraz 2014/276/UE – czytamy w stanowisku T-Mobile Polska opublikowanym na stronie internetowej UKE.

Partnerem działu jest:

Operator uważa, że „na poziomie krajowym niezbędne jest pilne podjęcie prac mających na celu optymalizację zagospodarowania całego zakresu 3,4-3,8 GHz, w tym proces jego defragmentacji”. T-Mobile stoi też na stanowisku, że „do spełnienia celów związanych z 5G, zasoby częstotliwości z zakresów 3,4-3,8 GHz (tj. 3,4-3,6 GHz oraz 3,6-3,8 GHz) jako preferencyjne pasma częstotliwości, które będą wykorzystane w Europie dla pierwszych wdrożeń technologii 5G, powinny zostać rozdysponowane w sposób jak najbardziej efektywny, to jest w drodze otwartych procedur konkurencyjnych, po przeprowadzeniu szerokich konsultacji ze środowiskiem telekomunikacyjnym, obejmujących m.in. proces refarmingu i sposób zagospodarowania pasma, w tym podział na odpowiednio szerokie bloki częstotliwości”.

REKLAMA