Stansat krzyżuje plany E-nernetu w Passie pod Błoniem

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla firmy E-nernet, lokalnego podwarszawskiego ISP, do nieruchomości w miejscowości Pass w gminie Błonie, w tym do budynków położonych lub wznoszonych na tej nieruchomości o numerach porządkowych 2a i 2c, w celu zapewnienia usług telekomunikacyjnych w tych budynkach.

Inwestycję budowlaną pod nazwą „Park Nad Strumykiem” prowadzi tam spółka  Uniwersbud Pass z Warszawy, do której  operator w  sierpniu 2021 r. wystąpił z wnioskiem o zawarcie umowy o dostępie. Strony nie doszły do porozumienia i w październiku 2021 r. E-nernet skierował sprawę do UKE. 

W piśmie do regulatora ISP wnioskował o:

  • zapewnienie mu możliwości wykorzystywania przyłączy telekomunikacyjnych oraz instalacji telekomunikacyjnych budynków, które są lub zostaną zrealizowane na terenie nieruchomości i w budynkach, i stanowią lub stanowić będą własność dewelopera lub element nieruchomości/budynków,
  • umożliwienie doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych aż do punktów styku w budynkach,
  • umożliwienie utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu przyłączy telekomunikacyjnych doprowadzonych do budynków i instalacji telekomunikacyjnych w budynkach,
  • umożliwienie korzystania z punktów styku w budynkach,
  • umożliwienie wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynków, w zakresie niezbędnym do korzystania z dostępu do nieruchomości.

W trakcie, gdy toczyło się postępowanie z udziałem UKE deweloper ukończył część inwestycji, a tym samym oddał do użytkowania budynki oznaczone numeracją 2b i 2d. Regulator podzielił więc postępowanie na dwa oddzielne wątki. Pierwszy dotyczył wspomnianych wyżej budynków oddanych do użytkowania, a drugi budynków oznaczonych numeracją 2a i 2c, co do których nie została wydana decyzja w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie.

Projekt decyzji UKE dotyczy tylko tych drugich budynków.

Deweloper wyjaśnił, że budynki zostaną wyposażone w infrastrukturę telekomunikacyjną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przystosowaną do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu  przepustowości co najmniej 30 Mb/s, której właścicielem będzie firma Stansat z Ożarowa Mazowieckiego.

W efekcie UKE musiał umorzyć postępowanie w zakresie wniosku E-nernetu w zakresie umożliwienia mu korzystania z instalacji telekomunikacyjnych budynków, które są lub zostaną zrealizowane na terenie nieruchomości i w budynkach, i stanowią lub stanowić będą własność dewelopera lub element nieruchomości/budynków. Takiej instalacji deweloper nie ma. Są on własnością Stansatu. 

Zgodnie z projektem decyzji E-nernet jest jedynie uprawniony do:

  • wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej,
  • wykorzystania punktów styku w budynkach,
  • utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów doprowadzonych do budynków przyłączy telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynkach.