REKLAMA

Stansat stoczył bój z deweloperem w Ożarowie Mazowieckim

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla firmy Stansat, sieci kablowej z Ożarowa Mazowieckiego, do nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim obejmującej działki 133 i 134 z obrębu 0003-03, w tym do wznoszonego lub posadowionego na tej nieruchomości budynku, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych. 

Wielorodzinny budynek mieszkalny stawia tam spółka Pegas Nieruchomości z Ożarowa Mazowieckiego, do której w październiku 2020 r. zwróciła się Stansat w sprawie zawarcia umowy o dostępie, by przeprowadzić inwestycję telekomunikacyjną.

Strony nie doszły do porozumienia i w grudniu 2020 r. operator skierował sprawę do UKE. We wniosku skierowanym do regulatora wystąpił o możliwość:

  • doprowadzenia własnego przyłącza światłowodowego do budynku oraz jego późniejszej eksploatacji i konserwacji oraz możliwości wykorzystania punktu styku w budynku,
  • zapewnienia możliwości wykorzystania istniejącej instalacji wewnątrzbudynkowej udostępniającego, od punktu styku do zakończeń w lokalach,
  • dostępu do nieruchomości i budynku.

Jednak w związku z tym, że w lipcu 2021 r. w jednym z budynków zawiązała się wspólnota mieszkaniowa,  UKE zobowiązany był uczynić żądanie zapewnienia dostępu do tego drugiego budynku przedmiotem odrębnego postępowania, co uczynił postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Deweloper natomiast twierdził, że  złożenie wniosku do  UKE przez Stansat było przedwczesne, bo w jego ocenie operator  nie przystąpił z nim wcale  do szczegółowych rozmów na temat wykonania przyłącza do sieci telekomunikacyjnej. Ponadto, jak podkreślił, Stansat nie bierze pod uwagę
konsekwencji związanych z prowadzeniem prac podziemnych na nieruchomości. Argumentował także, że wskazał, że operator nie przeprowadził prawidłowo negocjacji, gdyż poprzestał na przesłaniu wyłącznie projektu umowy, bez żadnego uzasadnienia technicznego czy też propozycji spotkania w sprawie. Dowodził, że z uwagi na bardzo zaawansowane prace wykończeniowe prowadzone w budynku i na nieruchomości niezasadnym jest prowadzenie jakichkolwiek dodatkowych prac. Ponadto w jego ocenie takie działanie może wpływać negatywnie na prowadzoną przez niego działalność.

Jednocześnie deweloper poinformował, że na nieruchomości działa już inny przedsiębiorca telekomunikacyjny, wobec czego Stansat powinien rozmawiać z nim o warunkach udostępnienia istniejącej infrastruktury.

W trakcie postępowania UKE ustalił, że budynek został wyposażony w infrastrukturę telekomunikacyjną, która stanowi jego część składową i Stansat może ją wykorzystać. 

Zgodnie więc z projektem decyzji Stansat jest uprawniony do:

  • wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  • wykorzystania istniejącej instalacji telekomunikacyjnej w budynku,
  • wykorzystania punktu styku w budynku,
  • utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.