REKLAMA

Starczewski nie zagrzał miejsca w UPC Polska

Jarosław Starczewski przestał pełnić funkcję szefa rozwoju oraz pionu B2B w UPC Polska. Funkcję tę pełnił ledwie od sierpnia tego roku.

W trakcie swojej kariery zawodowej był m.in. wiceprezesem i prezesem Exatela oraz prezesem Niezależnego Operatora Międzystrefowego. Przed angażem do UPC nadzorował pion hurtu telekomunikacyjnego w Orange Polska. Dla operatora zasiedziałego pracował w latach 2007-2020.

Jarosław Starczewski jest absolwentem telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej.

Pion B2B w UPC Polska będzie teraz raportował bezpośrednio do prezesa firmy Roberta Redeleanu.