AKCJA SPOŁECZNA

Stawki za pas drogowy blokują operatorów w Ostrołęce

Ostrołęcki radny Jacek Łuba z klubu Bezpartyjne Miasto uważa, że Urząd Miasta Ostrołęka powinien rozważyć obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego, by zachęcić operatorów do budowania sieci światłowodowych w mieście – informuje serwis eostroleka.pl.

W interpelacji skierowanej do prezydenta radny pyta m.in. o wysokość rocznych wpływów do budżetu miasta z tytułu opłat ponoszonych przez operatorów za istniejące już sieci oraz o wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego w czasie prowadzenia prac związanych z budową sieci. Kolejnym krokiem, który klub radnych Bezpartyjne Miasto podejmie jest inicjatywa uchwałodawcza dotycząca ustalenia nowej stawki. Radny Jacek Łuba po analizie danych, o które poprosił w swojej interpelacji, chce rozpocząć w samorządzie dyskusję nad ustaleniem nowej, niższej stawki pobieranej od operatorów.

Bodźcem do tej inicjatywy było obniżenie w listopadzie 2018 r. przez samorządy powiatu ostrołęckiego, oraz kilku gmin (m.in. Czarnia, Baranowo, Kadzidło)  opłaty za zajęcie pasa drogowego na potrzeby budowy sieci teletechnicznych. Dzięki temu m.in. Inea, która realizuje tam projekt POPC, będzie mogła poprowadzić w najdalsze zakątki powiatu światłowód, a co za tym idzie dać mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego internetu oraz telewizji. Wysokość stawki za zajęcie pasa drogowego ustalono na kwotę 10 złotych. To wystarczająco, by dla operatorów takich jak Inea wykonanie sieci światłowodowej było opłacalne.

Według serwisu eostroleka.pl dla mieszkańców m.in. Baranowa czy Czarni to świetna wiadomość. Oznacza to, że nie będą już skazani wyłącznie na sieć radiową, której funkcjonowanie zależne jest od wielu zewnętrznych czynników. Sprawiało to, że dostępność internetu (nawet w podstawowej prędkości przesyłu danych) była na bardzo słabym poziomie. Po zrealizowanej inwestycji każda z miejscowości, przez którą przebiegał będzie światłowód uzyska dostęp do szerokopasmowego internetu. Gminy te znikną już z białych plam na mapie światłowodowej infrastruktury.

Ostrołęcki radny uważa, że także sam Ostrołęka mogłaby pójść za przykładem sąsiednich gmin i obniżyć stawki do poziomu pozwalającego operatorom na rozbudowę sieci. Według niego, budżet miasta wcale by na tym nie ucierpiał a nawet pojawiłaby się perspektywa zwiększenia wpływów z tego tytułu. Nawet przy założeniu, że stawka zostanie obniżona do minimum, ale znacząco zwiększy się łączna długość sieci, ogólny bilans wyjdzie na plus. Dodatkowo mieszkańcy zyskają dostęp do szerokopasmowego internetu oraz telewizji. Przekonuje, że rozbudowana sieć światłowodów wpłynie także na bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ pozwoli to na budowę nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego.

Tym bardziej, że pod względem rozwoju sieci światłowodowych Ostrołęka ostro wyhamowała. Z komfortu korzystania z szerokopasmowego internetu i telewizji w jakości HD cieszyć mogą się m.in. mieszkańcy Śródmieścia i osiedla Centrum. Łączna długość sieci w Ostrołęce jest obecnie niewystarczająca. Infrastruktura należąca do m.in. operatorów, takich jak Orange czy Ynet, nie jest dalej rozbudowywana, bo przestało być to opłacalne. Blokadą nie do przejścia są dla operatorów zbyt wysokie opłaty za zajęcie pasa drogowego, które obecnie w Ostrołęce ustalone zostały na poziomie 150 złotych za metr.