REKLAMA

Stężyca wcale nie tak przyjazna sieciom komórkowym

Temat braku komórkowego zasięgu w gminie Stężycą okazał się bardzo nośny i lokalny serwis expresskaszubski.pl postanowił go kontynuować. 

Jeden z mieszkańców gminy Stężyca zwrócił się do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu z fatalnym zasięgiem. Efektem była przeprowadzona kontrola.

Regulator potwierdził, że o ile na obszarze miejscowości Stężyca usługi głosowe są dostępne, to dostęp do mobilnej transmisji danych, w tym przede wszystkim w technologii LTE, jest niewystarczający. Wynika to z lokalizacji tylko jednej stacji bazowej w granicy miejscowości Stężyca.

UKE wystąpił także do kilku operatorów z zapytaniem o możliwość rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w gminie Stężyca. I okazało się, że sieć Play – wbrew zapewnieniom gminy o wspieraniu w tym zakresie operatorów –  od 2008 r. bezskutecznie usiłuje wybudować i uruchomić stacje bazową na terenie miejscowości Stężyca. Spółka podjęła w tym celu liczne starania, związane z poszukiwaniem odpowiedniej lokalizacji, podpisaniem umowy najmu, przeprowadzeniem procesu administracyjno-pozwoleniowego.

Mimo kilkukrotnych prób uzyskiwała odmowy wydania decyzji administracyjnych w tej sprawie, pomimo odwołań, w tym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Wojewody Pomorskiego.

Jak wyjaśnia UKE, jednym z głównych ograniczeń, blokujących możliwość powstania stacji bazowej w pożądanej lokalizacji był wprowadzony w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) limit wysokości zabudowy, ustalony poniżej pożądanej wysokości obiektów telekomunikacyjnych.

Ostatecznie Play zdecydował się wybudować wieżę telekomunikacyjną w Delowie, ale ta lokalizacja nie rozwiązuje problemów mieszkańców. UKE zaś wskazuje, że w celu zauważalnej poprawy poziomu usług konieczne jest zlokalizowanie, ściśle na terenie miejscowości, kolejnej stacji bazowej.

Z pisma UKE wynika, że nie mniejsze kłopoty z lokalizacją wieży telefonii komórkowej miała spółka T-Mobile Polska. Pozyskała ona teren, uzyskała pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę, ale zastrzeżenia wniosła gmina Stężyca.

T-Mobile próbował porozumieć się ze spółka P4 i umieść swoje urządzenia na maszcie w Delowie. Ale i tutaj na drodze stanęła gmina Stężyca. Wójt Gminy Stężyca sformułował względem P4  zaporowe warunki podnajmu przedmiotu najmu na rzecz operatora T-Mobile, argumentując to „koniecznością dbałości o finanse Gminy Stężyca”. W efekcie T-Mobile wycofała się z realizacji przedsięwzięcia na obiekcie P4. 

Być może w Stężycy ostatecznie maszt postawi sieć Plus. Przedstawiciel operatora potwierdza, że na terenie gminy Stężyca planuje nową stację, która ma uzupełnić pokrycie zasięgiem sieci Plusa  i  poprawi sygnał w samej miejscowości Stężyca. Ma też obsługiwać 5G. Na razie jej budowa jest na etapie projektowym i operator nie chce zdeklarować terminu jej uruchomienia, bowiem jest to procedura dość czasochłonna,. Spodziewa się jednak, że powinno to mieć miejsce po koniec bieżącego lub na początku przeszłego roku.