Stołeczna Straż Miejska zamawia usługi telekomunikacyjne

Straż Miejska m. st. Warszawy rozpoczęła procedurę przetargową na świadczenie usług telekomunikacyjnych przez okres 2 lat. Szacunkowa całkowita wartość (bez VAT) zamówienia podzielonego na 8 zadań wynosi 1,661 mln zł. Oferty można składać na wszystkie części.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie następujących usług:

1. Dostarczenie, instalacja i konfiguracja oraz utrzymanie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie dostępu do sieci internet w lokalizacjach Centrala i Zapasowe Centrum Danych.

2. Transmisja danych MPLS/VPN.

3. Transmisja danych MPLS/VPN — stacje bazowe systemu łączności. W zakres usługi wchodzi transmisja danych i usług głosowych realizowanych w technologii MPLS/VPN (sieć korporacyjna) oraz w technologii LTE, łącze podstawowe i łącze zapasowe, pomiędzy 10 lokalizacjami. Zamawiający wymaga kanałów transmisyjnych w technologii MPLS VPN, opartej na topologii „każdy z każdym”, oraz w technologii LTE.

4. Transmisja danych z wykorzystaniem 6 par ciemnych włókien Single Mode w relacji: serwerownia ul. Młynarska 43/45– serwerownia SM ul. Klimczaka 4, zapewniające przepustowość co najmniej 10 Gb/s na każdej parze włókien (maks. długość pojedynczej pary światłowodów nie może przekraczać 50 km; zamawiający nie dopuszcza regeneracji sygnału optycznego).

REKLAMA

5. Usługi telefoniczne na łączach analogowych i cyfrowych.

6. Obsługa numeru alarmowego AUS 986 oraz najem analogowych linii bezpośrednich.

7. Transmisja danych z wykorzystaniem ciemnych włókien w relacji: Warszawa ul. Młynarska 43/45 – Bulwary Wiślane.

8. Usługa APN i dzierżawa 600 szt. kart SIM na potrzeby urządzeń.

Termin składania ofert upływa 14 października br.