Stołeczny ratusz zamawia usługi telefonii stacjonarnej

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło rozpoczęcie procedury przetargowej na świadczenie usług telefonii stacjonarnej na okres 3 lat. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2,2 mln zł brutto

Cena jest jedynym kryterium branym pod uwagę przy ocenie ofert, które można składać do 19 czerwca 2023 r.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.