REKLAMA

Strategy&: pandemia zmniejszy inwestycje telekomów i opóźni wdrażanie 5G

Pandemia COVID-19 będzie miała negatywny wpływ na inwestycje działających w Europie operatorów  – ocenia firma badawcza Strategy&, która jest częścią firmy doradczej PwC.

- Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kryzys COVID-19 doprowadzi do znacznego spowolnienia inwestycji europejskich operatorów telekomunikacyjnych w ciągu najbliższych dwóch lat, zwłaszcza w sieciach komórkowych. Będzie to miało poważne konsekwencje dla rozwoju usług 5G – twierdzą autorzy raportu „Countering the threat to Europe’s 5G rollout. European telco investments under the economic downturn” przygotowanego przez Strategy&.

Stawiają tezę, że nakłady inwestycyjne europejskich telekomów w najbliższych dwóch latach  spadną łącznie o 6-9 mld euro. Ponadto autorzy raportu spodziewają się, że budowa sieci 5G opóźni się o 12-18 miesięcy, bo budżety przeznaczone na inwestycje zostaną przesunięte z 5G na działania związane ze zwiększeniem pojemności już istniejących sieci komórkowych i stacjonarnych, a także szkieletowych.

W ocenie autorów raportu, nie ma wątpliwości, że 5G pozostanie krótkoterminowym priorytetem technologicznym dla operatorów, ale zaznaczają, że ich zdaniem „należy zrewidować dotychczasowe rozwiązania biznesowe, które zostały przyjęte przez operatorów”. Spodziewają się np., że mogą zostać wstrzymane działania zmierzające do wdrożenia 5G w obszarach, w których oparta ma być ona na gęstej sieci mikrokomórek, czyli np. łączność dla pojazdów autonomicznych.

- W krajach, które nie sprzedały jeszcze rezerwacji 5G, operatorzy mogą być niechętni do dokonywania dużych inwestycji w nowe częstotliwości w obecnych warunkach – oceniają autorzy raportu.

Analitycy szacują, że w związku z pandemią w 2020 r. przychody działających w Europie Zachodniej operatorów spadną o 2-3 proc., zaś w 2021 r. o kolejne 1-2 proc., by powrócić do wzrostów w 2022 r. Spadek nakładów inwestycyjnych będzie przesunięty w czasie. W tym roku zmniejszą się one o ok. 2 proc. w porównaniu z 2019 r., w 2021 r. o 9 proc., a w 2022 r. o 8 proc. w porównaniu z nakładami przed kryzysem spowodowanym pandemią.