Supermedia odczuły spowolnienie w stołecznej deweloperce mieszkaniowej

Supermedia, operator telekomunikacyjny z kontrolowanej przez Zbigniewa Benbenka grupy kapitałowej (ZPR), opublikował sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. W tym okresie spółka zanotowała ponad 25 mln zł przychodów, ponad 3 mln zł dodatniego wyniku EBITDA oraz przeszło 1 mln zł zysku operacyjnego. Operator systematycznie zwiększa co roku skalę działalności.

Supermedia działają na stołecznym rynku telekomunikacyjnym, dostarczając usługi klientom biznesowym oraz indywidualnym. W segmencie B2C spółka specjalizuje się w podłączaniu nowych lokalizacji mieszkaniowych (grupa ZPR zajmuje się m.in. zarządzaniem nieruchomościami).

– Na rynku deweloperów można było zauważyć spowolnienie, deweloperzy kontynuują swoje inwestycje nie rozpoczynając nowych. Spółka stara się podpisywać nowe umowy z deweloperami na wszystkich inwestycjach mieszczących się w zasięgu sieci i rokujących duże wysycenie ilością czynnych abonentów – podsumowuje sytuację na warszawskim rynku mieszkaniowym w 2023 r. zarząd Supermediów w sprawozdaniu z działalności spółki.

Mimo tego operator kontynuował rozbudowę sieci, na co wydał w ub.r. prawie 1,4 mln zł.

– W ciągu najbliższego roku planowany jest wzrost sprzedaży łączy światłowodowych dla klientów biznesowych i indywidualnych. W 2024 r. rozwijana będzie w dalszym ciągu sieć szkieletowa – podsumowuje spółka plany na bieżący rok.

Od lat Supermedia rozwijają się wyłącznie organicznie, z istotną częścią przychodów pochodzącą z wewnątrz grupy kapitałowej ZPR. Grupa zapewnia również operatorowi finansowanie a zadłużenie ma charakter niemal tylko wewnętrzny.

Sprawozdanie finansowe za 2023 r. wraz z notami objaśniającymi oraz sprawozdanie z działalności Supermedia Sp. z o.o. (ZIP)