Supermedia stabilne na stołecznym rynku w 2021 r.

Bardzo wcześnie, jak na zwyczaje podmiotów prawa handlowego w Polsce, raport finansowy za 2021 r. opublikowały Supermedia – stołeczny operator telekomunikacyjny z grupy ZPR. Wyniki finansowe można uznać za stabilne.

Przychody Supermediów wyniosły 21 mln zł, wynik EBITDA 3,5 mln zł, zysk operacyjny 1,5 mln zł, a zyski netto – 0,8 mln zł. W porównaniu do 2020 r. kluczowe wartości niemal się nie zmieniły. Spadek kosztów sprzedanych towarów może świadczyć o mniejszej liczbie podłączeń klientów.

Wciąż około 18 proc. przychodów operatora przynoszą liczne spółki z grupy ZPR. Warto podkreślić, że udaje mu się trzymać w ryzach poziom kosztów (Supermedia mają własną spółkę usługową Core Net).

Spadek zysku netto w ub.r., to głównie wynik czynionych wewnątrz grupy ZPR i poza nią operacji finansowych. Supermedia spłaciła m.in. ok. 300 tys. zł pożyczek. Ponadto zamiast przychodów odsetkowych (jak w 2020 r.) miała więcej kosztów odsetkowych wobec jednostek powiązanych.

Jeżeli chodzi o operacje, to w raporcie zarząd spółki wskazuje na rosnący popyt klientów (mowa głównie o klientach biznesowych) na wyższe przepływności łączy szerokopasmowych. Tej tendencji niekoniecznie towarzyszy gotowość do ponoszenia wyższych kosztów za parametry i jakość usług.

Na ważnym dla spółki rynku deweloperskim w 2021 r. widziała ona sporą dynamikę, czyli pozyskiwanie gruntów i rozpoczynanie nowych inwestycji (Supermedia chętnie podłączają telekomunikacyjne greenfieldy). Operator rozbudowywał swoją sieć, wydatkując na to prawie 1,6 mln zł.

– W roku 2022 planowane jest rozwijanie działalności w dotychczasowych obszarach, ze szczególnym naciskiem na jakość i niezawodność oferowanych rozwiązań informatycznych. W 2022 roku planowane jest świadczenie nowoczesnych usług IPTV i telewizji mobilnej. Zarząd spółki przewiduje, iż budowa świadomości marki Supermedia na rynku usług i optymalizacja procesów operacyjnych przyczyni się do zwiększenia ekonomicznej efektywności działalności spółki w 2022 roku – podaje zarząd plany na bieżący rok.

Raport finansowy Supermedia Sp. z o.o. za 2021 r. wraz z notami dodatkowymi (ZIP)