AKCJA SPOŁECZNA

Światłowód, MVNO, fotowoltaika i bank ziemi w nowej strategii Telgamu

Telgam, ISP z Jasła, ogłosił strategię rozwoju spółki na lata 2020–2024.

Ma się ona opierać na trzech zasadniczych filarach.

Pierwszy to rozwój sieci światłowodowej w ramach istniejącej infrastruktury oraz akwizycji infrastruktury światłowodowej od innych operatorów. Ma to pozwolić Telgamowi na rozwój usług ultraszybkiego internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej oraz pakietów łączonych.

Drugi filar to rozwój usług mobilnych poprzez oferowanie nielimitowanych usług komórkowych (MVNO) z wykorzystaniem infrastruktury spółki P4, operatora sieci Play, na obszarze całego kraju. Telgam zamierza rozwijać i promować swą markę Telgam Mobile.

Trzecim filarem ma być rozwój usług fotowoltaicznych poprzez udział w projekcie Karpaty OZE. Operator w tym celu zamierza poszerzyć współpracę z firmą MLSystem w zakresie oferowania zestawów fotowoltaicznych. Planuje też prowadzić inwestycje w bank ziemi pod farmy fotowoltaiczne, co ma stanowić pierwszy etap dywersyfikacji działalności i być sposobem na zabezpieczenia kapitału.

Zarząd Telgamu zauważa, że sytuacja w kraju i na świecie w dobie pandemii COVID-19 spowodowała, że szybkie i niezawodne łącza światłowodowe stają się podstawowym medium komunikacji, nauki, ochrony zdrowia, biznesu, a także załatwiania wszelkich spraw urzędowych. Z kolei usługi mobilne komunikacji głosowej są niezbędnym uzupełnieniem oferty operatora oraz pozwalają poszerzyć znacznie zasięg działalności. Natomiast oferowanie zestawów fotowoltaicznych jest doskonałym uzupełnieniem kompleksowej oferty dla domu od jednego dostawcy mediów. 

Zarząd podkreśla też, że najważniejszym celem strategicznym spółki jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie potencjału wynikającego z dotychczasowych zdobytych doświadczeń, jak również wykorzystanie potencjału nowych obszarów rynkowych.