Świętokrzyska RSS ma nowy cennik

Urząd Komunikacji Elektronicznej zatwierdził zmiany „Umowy ramowej o dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w zakresie wysokości opłat za usługi hurtowe.

Modyfikacja oferty ramowej świętokrzyskiej regionalnej sieci szerokopasmowej (RSS) polegała m.in. na obniżeniu opłat za dzierżawę kanalizacji kablowej i dostępu do sieci internet, wprowadzeniu nowych opcji przepustowości dla transmisji danych Ethernet oraz modyfikacji opustów związanych z dzierżawą kanalizacji kablowej oraz ciemnych włókien.

Przykładowe teraz miesięczna cena za dzierżawą 1 km ciemnych włókien będzie wynosić 100 zł za 1J lub 140 zł za 2J (do tego trzeba doliczyć opłatę jednorazową w wysokości 1 tys. zł).

Dodatkowo, kupujący mogą liczyć na upusty od 10 do 20 proc. jeżeli przynajmniej jedno zakończenie łącza występuje w miejscowościach o małej liczbie ludności (np. 20 proc. gdy liczy ona do 499 mieszkańców).

Operator RSS, którym jest obecnie Urząd Marszałkowski w Kielcach, nalicza też opusty na podstawie sumarycznego wolumenu długości dzierżawy wynikającego ze wszystkich umów zawartych na czas określony z operatorami sieci dostępowych – od 10 do 15 proc. Zaczynają się już, gdy kupujący korzysta z co najmniej 10 km dzierżawy.

Według UKE, zaproponowane zmiany cennika przyczynią się do obniżenia kosztów realizacji, utrzymania oraz zwiększenia możliwości realizacji sieci NGA na obszarze województwa świętokrzyskiego.