Symboliczna kara dla Skynet

15 tys. zł kary nałożył na Skynet sp. z o.o. prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. ISP nie podawał umowach informacji o minimalnych, zwykle dostępnych i maksymalnych prędkościach pobierania i wysyłania danych.

Obowiązek podawania informacji o minimalnych, zwykle dostępnych i maksymalnych prędkościach pobierania i wysyłania danych wynika z art. 4 ust. 1 lit d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120. W Polsce obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Obowiązek z jednej strony ma chronić interesy konsumenta podczas podejmowania decyzji co do wyboru oferty i zawarcia umowy, a z drugiej wzmacniać pozycję użytkownika względem dostawcy usług w przypadku korzystania i egzekwowania przysługujących mu praw.

W toku postępowania prowadzonego przez UKE ustalono, że Skynet nie wywiązał się na czas z obowiązku zawarcia w umowach informacji o prędkościach minimalnych i zwykle dostępnych. Spółka wprowadziła wymagane informacje do umów z początkiem 2019 r. Wypełnienie obowiązku z opóźnieniem wpłynęło na zmniejszenie wymiaru kary.