REKLAMA

Syrion też ma kłopot ze znalezieniem wykonawcy projektu POPC

Firma Syrion, ISP ze Śląska, która zdobyła dofinansowanie w 3. konkursie POPC na realizację projektu budowy sieci w woj. lubelskim  w obszarze obejmującym powiaty łęczyński, świdnicki nie znalazła wykonawcy inwestycji. W ogłoszonym przez operatora przetargu nie wpłynęła żadna oferta.

Syrion ma zrealizować projekt o wartości 78,4 mln zł, w czym dofinansowanie to blisko 46,3 mln zł. Jego efektem ma być wybudowanie sieci szerokopasmowej o długości 1870 km, dzięki której zostaną podłączone do internetu  63 jednostki publiczne oraz  12 699 gospodarstw domowych.

ISP szukał wykonawcy, który zaprojektuje, wybuduje i uruchomi sieć szerokopasmową NGA. Oczekiwał przy tym, że  wybrany podmiot przygotuje dokumentację projektową, uzyska wszelkie zgody i tytuły prawne niezbędne do prawidłowej budowy sieci, dostarczy, zainstaluje i uruchomienie urządzenia telekomunikacyjne, stanowiące infrastrukturę aktywną sieci NGA. Wreszcie przygotuje dokumentację powykonawczą.