REKLAMA

System gospodarowania widmem częstotliwości dla UKE może obsługiwać tylko jedna firma

Spółka Axians IT Solutions Poland (dawniej: S&T Services Polska) przez kolejny rok będzie utrzymywać system gospodarowania widmem częstotliwości P-WID dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zamówienie  ma zostać udzielone z wolnej ręki. Regulator nie podaje jego wartości. 

Jak argumentuje UKE, system P-WID jest programem jednostkowym, wykonanym dla regulatora specjalnie na zamówienie i zawiera unikalne rozwiązania, których nie stosują inne firmy programistyczne. Ponadto unikalny i skomplikowany jest obszar dziedzinowy obsługiwany przez system, zarówno ze względu na różnorodność służb radiokomunikacyjnych jak i specyficzną dla tych służb funkcjonalność systemu. W związku z tym, ze względu na wyjątkową złożoność i uwarunkowania techniczne systemu, jedynym możliwym wykonawcą przedmiotowego zamówienia jest firma Axians IT Solutions Poland, która wykonała system i nadal zatrudnia jego projektantów i wykonawców. Nabyta przez nic wiedza dziedzinowa pozwoli na szybszą i oszczędniejszą realizację niezbędnych do wprowadzenia zmian w systemie.

UKE podkreśla też, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne i rozwiązanie zastępcze pozwalające na zastąpienie systemu P-WID innym systemem automatyzującym proces zarządzania widmem częstotliwości radiowych w różnych służbach radiokomunikacyjnych.