AKCJA SPOŁECZNA

Systemia.pl będzie mogła budować sieć w w budynkach przy Naramowickiej w Poznaniu

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje projektu decyzji dotyczącego ustalenia warunków dostępu dla firmy Systemia.pl do nieruchomości położonej w Poznaniu, w tym do posadowionych na niej budynków przy ul. Naramowickiej 180 A-D, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Z wnioskiem w tej sprawie poznański ISP pierwotnie zwrócił się do Wspólnoty Mieszkaniowej właścicieli nieruchomości „Cztery Pory Roku” za pośrednictwem zarządcy nieruchomości – spółki Palatyn. Negocjacje nie doprowadziły jednak do zawarcia umowy między stronami. W grudniu 2018 r. operator skierował sprawę do UKE. A wnioskował o:

  • umożliwienie doprowadzenia do każdego z budynków przyłącza telekomunikacyjnego wykonanego w technologii światłowodowej,
  • umożliwienie wykonania w technologii światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w każdym budynku,
  • umożliwienie późniejszej eksploatacji i konserwacji w/w infrastruktury,
  • umożliwienie korzystania z punktu styku w każdym z budynków.

Ponadto  z uwagi na istniejący konflikt pomiędzy wspólnotą a poznańskim ISP dotyczący prowadzenia infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie nieruchomości w istniejącej kanalizacji Orange Polska w celu zapewnienia usług telekomunikacyjnych w sąsiednich budynkach, pismo do UKE zawierało również wyjaśnienia operatora w tym zakresie. Systemia.pl podkreślała przy tym, że jej wniosek do UKE dotyczy wyłącznie budowy przyłączy i instalacji FTTH na potrzeby mieszkańców budynków przy Naramowickiej 180 A-D. Kwestia uregulowania zasad dostępu do nieruchomości i kanalizacji kablowej na terenie nieruchomości na potrzeby świadczenia usług poza tą nieruchomością nie była zaś przedmiotem jej wniosku. Jednocześnie wniosek nie dotyczył legalizacji istniejącej infrastruktury, lecz budowy nowej.

W trakcie postępowania regulator ustalił, że w budynkach przy Naramowickiej 180 A-D w Poznaniu istnieją co prawda instalacje telekomunikacyjne, ale żadna z nich nie została wykonana w technologii światłowodowej – usługi świadczą tam Orange, Inea i Netia.

UKE uznał więc, że Systemia.pl nie ma możliwości skorzystania z istniejących zasobów, albowiem istniejące instalacje telekomunikacyjne, nawet jeśli są przystosowane do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, to nie odpowiadają zapotrzebowaniu ze względu na technologię świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Zgodnie z projektem decyzji operator jest uprawniony do:

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków,
  2. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych.