AKCJA SPOŁECZNA

Szczeciński zarządca twierdził, że w budynkach jest sieć FTTH, której nie było

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Virtual Space (lokalnego ISP ze Szczecina) do nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Kolonistów 60/60a, 62/62a, 64/64a, 66/66a, zarządzanej przez firmę Maron, w tym do posadowionych na nieruchomości budynków.

Operator w czerwcu 2016 r. wystąpił do zarządcy budynku z wnioskiem o zawarcie umowy na dostęp do nieruchomości i budynków, bowiem chciał tam świadczyć usługi telekomunikacyjne. Maron odmówił zawarcia umowy z uwagi na fakt, iż na nieruchomości i w budynkach swoje instalacje telekomunikacyjne posiada już kilku operatorów. Strony nie doszły do porozumienia w kwestiach spornych.

W efekcie w styczniu 2019 r. Virtual Space skierował sprawę do UKE. Operator żądał wydania decyzji, która umożliwi mu doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych aż do punktu styku oraz wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynkach. Planowana przez szczecińskiego ISP sieć ma być wykonana z użyciem kabli światłowodowych na odcinkach przyłączy telekomunikacyjnych oraz instalacji telekomunikacyjnych budynków.

Zarządca przekonywał regulatora, że że nie jest zainteresowany współpracą z Virtual Space, z uwagi na istnienie w budynkach sieci światłowodowych innych operatorów, tj. UPC Polska oraz Orange Polska. Ten drugi operator odpowiedział jednak UKE, że w budynkach nie ma instalacji telekomunikacyjnej przystosowanej do dostarczenia usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, w technologii światłowodowej.

Na tej podstawie UKE ustalił, że w budynkach jednak nie ma instalacji telekomunikacyjnych wykonanych w technologii FTTH i poparł wniosek Virtual Space.

Zgodnie z projektem decyzji szczeciński ISP jest uprawniony do:

  1. wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w budynkach,
  2. wykonania światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.