REKLAMA

Sześć lat walki Polkomtela o stację bazową na wieży kościoła w Legnicy

Od ponad sześciu lat Polkomtel zabiega o możliwość budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na wieży kościoła pw. Św. Trójcy w Legnicy, co nie wywołało entuzjazmu wśród niektórych sąsiadów parafii. Sprawa oparła się o Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Czy operator w końcu dopnie swego?  – zastanawia się serwis tulegnica.pl

Na monumentalnej kościelnej wieży Polkomtel ma od lat swoją stację bazową, ale teraz chce ją rozbudować, by zgodnie z duchem czasu oferować odbiorcom dostęp do technologii 5G. Planuje m.in. montaż anten sektorowych, radioliniowych oraz modułów radiowych.

We połowie września 2017 roku przedstawiciel Polkomtela zwrócił się do Urzędu Miasta w Legnicy z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel nr BT30651 na Kartuzach. Prezydent uznał, że charakter przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego (tzn. że stacja nie będzie znacząco ani potencjalnie znacząco oddziaływać na otoczenie) i już 16 października 2017 r. odmówił wydania decyzji środowiskowej.

To otworzyło inwestorowi drogę do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. W maju 2018 r., gdy prezydent Tadeusz Krzakowski ogłosił, że wszczyna postępowanie w tej sprawie, mieszkająca w pobliżu kościoła para mieszkańców Legnicy zaczęła kwestionować kompletność dokumentacji przedłożonej przez Polkomtel. Niepokoił ich brak istotnych informacji, jak przedsięwzięcie może oddziaływać na zdrowie i życie ludzi. Legnicki ratusz upierał się przy prawnym braku możliwości przeprowadzenia rozprawy administracyjnej oraz konsultacji społecznych w tej kwestii. Ale przyznał legniczanom status strony, dzięki czemu mogli zwrócić się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, a kiedy SKO przyznało rację prezydentowi, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

WSA wykazał błędy w rozumowaniu obu organów (tj. prezydenta Legnicy i SKO). Niekorzystna dla skarżących mieszkańców decyzja SKO została uchylona.

W marcu 2023 roku postępowanie administracyjne o wydanie decyzji środowiskowej dla stacji bazowej na kościele zostało wznowione a następnie po trzech miesiącach umorzone przez działającą z upoważnienia prezydenta wiceprezydent Jadwigę Zienkiewicz. W listopadzie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy uchyliło i tę decyzję, a następnie przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.