Szykuje się „częstotliwościowa” nowelizacja Pt

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego, tymczasem na status oficjalnego projektu czekają kolejne poprawki do ustawy. Tym razem związane z obszarem, który pominęła poprzednia nowela – zarządzaniem częstotliwościami.

Nie znamy jeszcze założeń tego dokumentu. Od aukcji 800/2600 MHz postulowane są zmiany, które przeciągają postępowania częstotliwościowe – przede wszystkim wprowadzenie wiążącego charakteru składanych ofert. Prawdopodobne, że wprowadzone zostaną zmiany, które przyznają Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej inicjatywę w procesie porządkowania pasma – przede wszystkim możliwość zadysponowania reshufflingu (alokacji w spektrum) przyznanych już częstotliwości. Niewykluczone, że także refarmingu (zmiany wykorzystania) rozdysponowanego pasma, jak również zmiany w zasadach automatycznego przedłużania przyznanych rezerwacji radiowych.

Warto przypomnieć, że od 2016 r. toczy się postępowanie przeciw Polsce zainicjowane przez Komisję Europejską w związku z aukcją. Poza wyżej wymienionymi sprawami dotyczyły również zasad konsultowania postępowań częstotliwościowych oraz sposób przyznania bloku w paśmie 800 MHz dla Sferii. Nowelizacja Pt powinna między innymi zaadresować te zarzuty.

Proces publicznych i międzyresortowych konsultacji może zmienić jeszcze katalog zmian, jakie zaproponuje nowelizacja.

Według naszych informacji może zostać opublikowana w ciągu 1-2 miesięcy.

REKLAMA