REKLAMA

T-Mobile będzie mieć światłowód w centrum handlowym w Słubicach

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie warunków dostępu T-Mobile Polska do nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego 24 w Słubicach (woj.lubuskie), w tym do posadowionych na niej budynków nr 1 i 2, w celu zapewnienia w nich usług telekomunikacyjnych.

Jak wiadomo Słubice to miasto graniczne nad Odrą. Historycznie (do 1945 r.) Słubice stanowiły prawobrzeżną część niemieckiego Frankfurtu nad Odrą, po wojnie stały się samodzielnym miastem. Obecnie wraz z Frankfurtem nad Odrą stanowią aglomerację transgraniczną liczącą 90 tys. mieszkańców. Przy ul. Chrobrego spółka Słubice Park wybudowała Centrum Handlowe S-Park. W sumie udostępnia tam 4 tys. mkw powierzchni handlowo-usługowej. Oficjalnie centrum zostało otwarte w sierpniu ub.r.

T-Mobile chciał mieć tam sieć i w tej sprawie zwrócił się w styczniu 2023 r. do właściciela obiektu. Strony nie doszły do porozumienia i w lutym 2023 r. sprawa trafiła do UKE. Przedmiotem wniosku było umożliwienie operatorowi wykonania światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych do budynków oraz światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych w centrum handlowym, a także umożliwienie korzystania z punktu styku w budynkach.

Spółka Słubice Park odpowiedziała UKE, że w budynkach znajdują się instalacje telekomunikacyjne przystosowane do dostarczania usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s w technologii miedzianej, której właścicielem jest właściciel obiektu.

Natomiast zgodnie z danymi ujawnionymi w SIDUSIS w budynkach znajdują się instalacje telekomunikacyjne miedziane należące do: Polkomtela, Orange Polska (operator ten ma tam też swój salon), Netii (kable parowe) w technologii VDSL2, a ich maksymalna przepustowość wynosi 30 Mb/s. W budynkach znajduje się również instalacja radiowa należąca do firmy  STA KOM

UKE stwierdził więc, że T-Mobile nie ma możliwości skorzystania z istniejących instalacji telekomunikacyjnych w budynkach należących do ich właściciela  oraz innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych albowiem te istniejące  (oparte na kablach parowych miedzianych oraz technologii radiowej) nie odpowiadają jego zapotrzebowaniu ze względu na technologię świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Regulator uznał więc za zasadne stwierdzenie, że na spółce Słubice Park spoczywa obowiązek zapewnienia T-Mobile dostępu polegającego na umożliwieniu mu wykonania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach w technologii FTTH za pomocą kabli światłowodowych.

Ostatecznie więc zgodnie z projektem decyzji T-Mobile Polska jest uprawniony do:

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków w technologii światłowodowej,
  2. doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków, aż do punktu styku w budynkach,
  3. korzystania z punktu styku w budynkach,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów doprowadzonych do budynków przyłączy telekomunikacyjnych i światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych budynków, będących własnością T-Mobile Polska.