REKLAMA

T-Mobile będzie świadczył usługi GSM dla PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w przetargu na świadczenie przez okres trzech lat usług GSM i transmisji danych wraz z dostawą urządzeń zapewniających dostęp do internetu, za najkorzystniejszą spośród trzech złożonych ofert uznała ofertę T-Mobile Polska (6,655 mln zł brutto). Całkowita końcowa wartość umowy z operatorem wyniosła 6 mln zł (bez VAT).

Dwaj pozostali operatorzy komórkowi uczestniczący w postępowaniu przetargowym to Polkomtel z ofertą 7,547 mln zł (brutto) oraz Orange Polska z ofertą 7,630 mln zł (brutto). PAŻP ostatecznie odrzucił ofertę Orange Polska na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) ustawy w związku z nie złożeniem w przewidzianym terminie przez oferenta wymaganych dokumentów.

Zamówienie obejmuje:

  • zapewnienie łączności głosowej, tekstowej (SMS), multimedialnej (MMS), transmisji danych oraz dostępu do internetu;
  • dostawę i aktywację do 1800 sztuk kart SIM, w tym: do 1200 kart SIM głosowych (cena abonamentu miesięcznego poniżej 50 zł netto/kartę SIM), do 600 kart SIM do bezprzewodowego internetu (cena abonamentu miesięcznego poniżej 35 zł netto/kartę SIM);
  • dostarczenie urządzeń GSM: aparatów telefonicznych, smartfonów, modemów, routerach, tabletów, notebooków zapewniających dostęp do zasobów Internetu w technologiach: GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+, HSPA+DC, LTE, 4G, 5G i nowszych;
  • do 5 usług masowej wysyłki komunikatów tekstowych,
  • do 100 usług nagrywania rozmów;
  • świadczenie usług gwarancyjnych oraz usług serwisowych.

Cena (waga 60) stanowiła główne kryterium brane pod uwagę przy udzielaniu zamówienia. Pozostałe trzy kryteria jakościowe to: pakiet danych na karcie głosowej min. 100 GB (waga 15), pakiet danych na karcie do bezprzewodowego internetu min. 100 GB, maks. 200 GB (waga 15) oraz pakiet danych na wybrane kraje świata min. 2 GB, maks. 5 GB (waga 10).