REKLAMA

T-Mobile chciał w biurowcu korzystać z sieci Santandera, której ten nie miał

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla T-Mobile Polska do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia tam usług  telekomunikacyjnych.

Jest to budynek o charakterze administracyjno-biurowym, którym zarządza spółka Centrum Karczewska. T-Mobile jednak pierwotnie w kwietniu 2020 r. z wnioskiem o zawarcie umowy o dostępie do biurowca  wystąpił do spółki Santander Leasing, wówczas użytkownika wieczystego nieruchomości i właściciela posadowionego na niej budynku. W październiku 2020 r. bank zbył te prawa na spółkę Centrum Karczewska, która stała się stroną postępowania.

Do UKE sprawa trafiła w marcu 2020 r., po tym kiedy, operator nie doszedł do porozumienia z Santanderem. We wniosku T-Mobile wyjaśnił, że jego celem jest doprowadzenie do biurowca światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego oraz wykonanie w nim instalacji światłowodowej przy wykorzystaniu punktu styku udostępniającego.

Ten odpowiedział, że wybudowanie dodatkowej instalacji telekomunikacyjnej w budynku nie ma racjonalnego sensu i jest nieopłacalne ekonomicznie. To dlatego, że  znajdują się już w nimi sieci światłowodowe innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, z których to T-Mobile może skorzystać. 

I rzeczywiście, w trakcie postępowania potwierdziło się, że w biurowcu  znajdują się instalacje telekomunikacyjne w technologii światłowodowej, pozwalające na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s, które należą do Orange Polska oraz firmy Lukman Multimedia. Operatorzy ci potwierdzili, że instalacje te mogą zostać udostępnione T-Mobile. 

Nie potwierdziło się natomiast twierdzenie t-Mobile, że Santander jako właściciel instalacji telekomunikacyjnej budynku nie podjął z nim negocjacji w sprawie dostępu do niej. UKE wskazał że taka okoliczność nie zaistniała na gruncie przedmiotowej sprawy, bo takiej instalacji stanowiącej jego własność Santander po prostu nie miał. A T-Mobile sam przyznał, iż nie zwrócił się do żadnego wskazanego w SIIS właściciela instalacji telekomunikacyjnej w biurowcu. 

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

  • wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  • utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji zakłada również odmowę umożliwienia T-Mobile Polska wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w budynku.