REKLAMA

T-Mobile dostarcza sześć kolokacji dla OSE

T‑Mobile Polska dostarczył sześć obiektów kolokacyjnych na potrzeby budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej łączącej placówki edukacyjne na terenie całego kraju.

W sumie na potrzeby OSE dziewięciu wykonawców dostarczyło 15 obiektów kolokacji. T-Mobile jest więc największym dostawcą. Wybór dostawcy odbył się na drodze ogłoszonych przez NASK przetargów z zachowaniem zasad konkurencyjności, a umowa opiewała łącznie na kwotę niemal 19 mln złotych. W ramach kontraktu T‑Mobile zobowiązał się do dostarczenia powierzchni w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Szczecinie i Łodzi oraz świadczenia usług kolokacji przez 10 lat.

T-Mobile podkreśla, że od stycznia 2020 r. obiekty działające w ramach projektu realizowanego dla NASK, będą zasilane energią elektryczną pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych. T-Mobile dwa tygodnie temu ogłosił, że od 2020 r. 70 proc. zużywanego przez operatora prądu pochodzić będzie z OZE, a w 2021 r. – 100 proc.