REKLAMA

[Aktualizacja] T-Mobile i Eurotel walczą o dostawę 30 tys. zestawów multimedialnych dla NASK

Aktualizacja 28.07.2020

NASK ogłosił wyniki przetargu nieograniczonego  „Dostawa Szkolnych Zestawów Multimedialnych (SZM)”. Za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez Comtex z Lublina, która była najniższa pod względem ceny. 

NASK zaznaczył, że spełnia on wszystkie wymagania SIWZ, nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W postępowaniu odrzucona została natomiast oferta złożona przez konsorcjum firm Galaxy Systemy Informatyczne z Zielonej Góry z MBA System  z Warszawy. NASK wyjaśnia, że jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

---

Pięć podmiotów złożyło oferty w ogłoszonym przez NASK  postępowaniu na dostawę 30 tys. szkolnych zestawów multimedialnych. 

O zlecenie zdecydowały się ubiegać: Suntar z Tarnowa , T-Mobile Polska, konsorcjum firm Galaxy Systemy Informatyczne z Zielonej Góry z MBA System  z Warszawy,  Eurotel  oraz  Comtex z Lublina.

Kwota, jaką NASK zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 47, 5 mln  zł brutto, w tym:

  • kwota zamówienia podstawowego: 35, 625  mln  zł brutto,
  • kwota zamówienia w ramach prawa opcji: 11, 875 mln  zł brutto.

Najtańszą ofertę złożył Comtex na kwotę 38, 8 mln zł w tym wartość zamówienia podstawowego to 29 mln  zł. T-Mobile jest w tym rankingu drugi z kwotą 44 mln zł, w tym wartość zamówienia podstawowego  – 33 mln zł. Suntar wycenił zamówienia na 48 mln zł w tym: wartość zamówienia podstawowego to 36 mln zł. Nieznacznie droższa jest oferta Eurotela opiewająca na 48, 6 mln zł, w tym wartość zamówienia podstawowego to 36,5 mln zł. Najwyżej wyceniło zamówienie konsorcjum Galaxy Systemy Informatyczne z MBA System, bo aż na kwotę 51, 5 mln zł, w tym wartość zamówienia podstawowego to 37, 7 mln  zł.