REKLAMA

T-Mobile nie sprawdził dostępności sieci w łódzkich budynkach

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska do nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 10 oraz Częstochowskiej 38/52, w tym do posadowionych na nieruchomościach budynków.

Właścicielem nieruchomości jest spółka „III Milenium”, a posadowione są na ich budynki komercyjne o charakterze biurowym (przy ul. Zawiszy Czarnego 10) i produkcyjno-magazynowym przy ul. Częstochowskiej 38/52) .

T-Mobile planował doprowadzić do nich światłowodowe przyłącza telekomunikacyjne aż do punktów styku oraz wykonać w nich instalacji telekomunikacyjne w technologii światłowodowej. Zwrócił się w tej sprawie do właściciela nieruchomość w marcu 2020 r. Do porozumienia między stronami nie doszło i w marcu 2021 r. operator skierował sprawę do UKE.

Partnerem działu jest:

Właściciel budynków poinformował UKE, że w obu obiektach usługi telekomunikacyjne świadczy już kilku operatorów i nie jest zainteresowany wybudowaniem instalacji telekomunikacyjnej przez kolejnego operatora. Tę informację przekazał także T-Mobile. Zdaniem spółki „III Milenium”, obecny stan techniczny budynków „wręcz uniemożliwia w sposób bezpieczny, prawidłowy oraz estetyczny na wprowadzenie do budynków oraz rozprowadzenie po piętrach kolejnej infrastruktury teletechnicznej”.

T-Mobile w piśmie do UKE przyznał, że nie weryfikował czy znajdujące się w budynkach instalacje telekomunikacyjne innych operatorów są dostępne czy też nie. Nie był też też w stanie stwierdzić, czy warunki dostępu do tych instalacji są dyskryminujące lub uniemożliwiają oferowanie użytkownikom końcowym konkurencyjnych warunków świadczenia usług. 

UKE ustalił, że w budynkach znajdują się światłowodowe instalacje telekomunikacyjne, pozwalające na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s, które należą do UPC Polska. Natomiast w budynku przy ul. Zawiszy Czarnego 10 jest światłowodowa instalacja telekomunikacyjna należąca do firmy  Forweb. Zgodnie z oświadczenie UPC oraz Forweb, instalacje te mogą zostać udostępnione T-Mobile. 

Regulator ocenił, że istniejące instalacje spełniają zapotrzebowanie T-Mobile zarówno w aspekcie technologicznym, jaki ze względów ekonomicznych. Za bezzasadne uznał więc ponoszenie kosztu budowy własnych instalacji telekomunikacyjnych budynków sytuacji możliwości skorzystania z już istniejących. 

Zgodnie z projektem decyzji T-Mobile jest uprawniony do:

  • wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków poprzez doprowadzenie do punktów styku linii kablowych światłowodowych,
  • utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy telekomunikacyjnych.

Projekt zakłada także odmowę umożliwienia operatorowi wykonania własnych instalacji telekomunikacyjnych w budynkach.