REKLAMA

T-Mobile nie wejdzie z siecią do BTB Office Building w Warszawie

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Gintrowskiego 28 (dawniej Rzymowskiego 28). Znajduje się tam pięciokondygnacyjny biurowiec BTB Office Building o powierzchni prawie 4 tys. metrów kwadratowych, z czego największą część zajmuje powierzchnia biurowa – prawie 2 tys. metrów kwadratowych, mniej powierzchnia handlowa – 700 metrów kwadratowych.

T-Mobile planował tam wykonanie instalacji telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej i przyłącza. W sprawie tej zwrócił się do właściciela biurowca, spółki BTB na początku czerwca 2019 r. Strony nie doszły do porozumienia i w sierpniu 2019 r. operator skierował sprawę do UKE.

Z rozstrzygnięcia jednak nie może być zadowolony. Regulator ustalił bowiem, że w biurowcu znajdują się światłowodowe instalacje telekomunikacyjne pozwalające na świadczenie usług z przepustowością co najmniej 30 Mb/s, których właścicielami są Netia oraz Orange Polska. Te zaś oświadczyły, że mogą je udostępnić T-Mobile. Według UKE, nie ma powodu, bu uznać instalacje telekomunikacyjne w budynku należące do tych operatorów za niedostępne dla T-Mobile bądź nieodpowiadające jego zapotrzebowaniu. W ocenie regulatora infrastruktura Netii i Orange spełnia zapotrzebowanie T-Mobile w aspekcie technologicznym, a także ze względów ekonomicznych.

Zgodnie więc z projektem decyzji T-Mobile jest uprawniony do:

  1. wykonania światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.

Projekt zakłada również odmowę wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku.