T-Mobile odbudowuje bazę klientów

Grupa Deutsche Telekom, w tym T-Mobile Polska, opublikowała wyniki operacyjne i finansowe za III kwartał br. W tym okresie polski telekom zanotował 1,667 mld zł przychodów oraz 458 mln zł dodatniego wyniku EBITDAaL. Przychody wzrosły o 3,8 proc. a wynik finansowy poprawił się o 0,2 proc. T-Mobile tłumaczy różnicę dynamiki obu wartości wzrostem kosztów działalności – głównie kosztów energii elektrycznej.

– Koszt zakupu energii przez operatora był w trzecim kwartale o 74 proc. większy niż w porównywalnym okresie rok temu – podaje T-Mobile w komunikacie prasowym.

Ponadto w październiku spółka opłaciła przedłużenie na 15 lat rezerwacji częstotliwości w paśmie 2100 MHz (340 mln zł).

W raporcie DT podaje informację o redukcji zatrudnienia w europejskich spółkach – „w szczególności w Grecji, Polsce, Słowacji i Chorwacji” – o 2,8 proc.

– Wspomniane w raporcie finansowym dane związane są z naturalną rotacją pracowników, a także wynikają z mniejszej liczby zatrudnienia w porównaniu z wcześniejszym okresem – podaje biuro prasowe T-Mobile.

Wiadomo również, że pewna grupa pracowników rozpoczęła działalność gospodarczą i przeszła z umów o pracę na umowy o współpracy z operatorem.

Według raportu DT, narastająco od początku roku przychody polskiego telekomu wyniosły 1,036 mld euro a dodatni wynik EBITDaL – 294 mln euro. Nominowane w walucie obcej wyniki osłabiły się nieco w porównaniu do zeszłego roku z powodu postępującego osłabienia złotego.

Raport DT podkreśla jednak wzrost bazy abonenckiej w Polsce, zdecydowanie przewyższający wzrosty w innych krajach. W ciągu kwartału T-Mobile Polska aktywowało 214 tys. nowych kart SIM, z czego przede wszystkim podkreślić należy 61 tys. kart klientów kontraktowych. Także z raportów o przenośności numerów w polskich sieciach mobilnych, jakie publikuje Urząd Komunikacji Elektronicznej, widać ofensywę sprzedażową operatora. Wyższa sprzedaż aktywacji post-paid przyczyniła się także do wyższych wpływów ze sprzedaż terminali. Nowo wprowadzone do oferty smartfony 5G pod marką T-Mobile miały 6-proc. udział w sprzedaży operatora (w 1. miesiącu, kiedy były silnie promowane).

T-Mobile urósł także w segmencie pre-paid i w raporcie niedwuznacznie wskazuje, że to głównie wynik dystrybucji kart dla uchodźców z Ukrainy. Taką dystrybucję realizowali także inni MNO w Polsce, ale u nich baza pre-paid zaczęła się już z powrotem kurczyć – co może świadczyć o innej polityce klasyfikowania aktywności przedpłacanej karty SIM w T-Mobile.

Raport za trzeci kwartał wspomina również o wzroście bazy broadbandu T-Mobile. Na koniec września liczba klientów tych usług wynosiła 129 tys. wobec 107 tys. w poprzednim kwartale, ale poza FTTH zaliczają się do niej także klienci usług xDSL oraz LTEforFix.

T-Mobile podaje, że w ciągu 12 miesięcy wolumen transmisji danych w jego sieci mobilnej wzrósł o 40 proc. Operator kontynuował w związku z tym inwestycje i w III kw. zmodernizował 400 lokalizacji sieciowych. W tym okresie T-Mobile prowadził refarming pasma 900 MHz na terenie woj. łódzkiego i będzie go prowadził dalej także w IV kw. podobnie jak na terenie woj. mazowieckiego (pełny refarming częstotliwości UMTS przewidywany jest na koniec przyszłego roku).

W raporcie DT przewiduje przygotowania do aukcji pasma C w listopadzie (według nieoficjalnych informacji aukcja formalnie ruszy w przyszłym tygodniu).