REKLAMA

T-Mobile odebrał Orange obsługę Woj. Komendy Policji w Łodzi

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi opublikowała informację o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę usług telefonii komórkowej. Kontrakt wygrał T-Mobile, który za 2 lata świadczenia usług zainkasuje ponad 1,5 mln zł netto. Wcześnie usługi łódzkiej komendzie i podległym jej jednostkom świadczył Orange.

Ten ostatni również złożył swoją ofertę w przetargu (podobnie, jak i Polkomtel), ale została ona odrzucona. Oferta Polkomtela (1,736 mln zł) była ważna, ale o prawie 15 proc. wyższa, niż T-Mobile. Obaj operatorzy otrzymali taką samą, maksymalną, punktację w kategorii jakościowej, której przedmiotem było zaoferowanie powiększonego limitu mobilnej transmisji dla wybranych 30 aktywacji. Niższą ceną wygrał zatem T-Mobile.

Podstawowym przedmiotem zamówienia było dostarczenie Wojewódzkiej Komendzie w Łodzi 1,8 tys. aktywacji mobilnych wraz z terminalami. Dla wszystkich aktywacji łódzka komenda zamówiła nielimitowane połączenia głosowe i SMS oraz minimum 5 GB transferu danych (dla 30 aktywacji 20/40 GB transferu).