T-Mobile pomoże w monitorowaniu stanu wody w Odrze

Podczas Dni Odry organizowanych przez miasto Wrocław, T-Mobile zwodował bojkę analityczną, która będzie monitorowała stan wody w Odrze. Operator przekonuje, że dzięki temu rozwiązaniu wykrywanie zagrożeń dla rzeki będzie możliwe już na wczesnych etapach.

T-Mobile przypomina, że zeszłoroczna katastrofa ekologiczna w Odrze przyniosła za sobą ogromne straty nie tylko dla tej rzeki, ale także połączonych z nią innych ekosystemów.

Monitorowanie i badanie stanu wody jest konieczne, by umożliwić badaczom oraz działaczom środowiskowym działania odbudowujące wrażliwy ekosystem rzeki i jej środowiska. Właśnie z tego powodu firma przystąpiła do projektu pilotażowego realizowanego wspólnie z miastem Wrocław, w ramach którego w wyznaczonym punkcie Odry zwodowano bojkę analityczną. To urządzenie, z pomocą towarzyszącej mu aplikacji, będzie zdalnie i na bieżąco dostarczać kluczowe informacje o stanie wody w rzece na podstawie wskaźników takich jak:

  • koncentracja zawiesiny,
  • tlen rozpuszczony,
  • temperatura,
  • pH,
  • przewodność.

–  Wydajna analiza zapewnia pełną wykrywalność zdarzeń związanych z zagrożeniem zanieczyszczenia wody. Tego typu rozwiązania są niezwykle potrzebne dla miasta takiego jak Wrocław – podkreśla Piotr Biały, dyrektor Biura Rozwoju Sprzedaży i Nowych Technologii w T-Mobile.