T-Mobile prowadzi projekty smart cities w Pionkach i Nysie

T‑Mobile Polska wspólnie z władzami Nysy i Pionek prowadzi pilotażowe wdrożenia rozwiązań smart cities, czyli inteligentnych miast przyszłości.

T‑Mobile Polska współpracuje z dwoma miastami Nysą i Pionkami przy pilotażowych wdrożeniach rozwiązań smart city. Kluczowym elementem obu instalacji jest wdrożenie sytemu inteligentnego oświetlenia ulic.

Jak podkreśla operator, z jednej strony sama wymiana tradycyjnych żarówek sodowych na oświetlenie LED przynosi oszczędności rzędu 35-40 proc., a wdrożenie inteligentnego systemu sterowania, umożliwiającego regulację mocy oraz indywidualną kontrolę działania każdego z punktów świetlnych, przynosi drugie tyle w postaci oszczędności zużycia energii elektrycznej i kosztów serwisu. Z drugiej strony jednak, każda ze zmodernizowanych latarni, dzięki stałemu zasilaniu oraz dostępowi do sieci transmisji danych staje się automatycznie punktem, w którym można umieścić dodatkowe czujniki, kamerę monitoringu miejskiego, hotspot, dodatkowy punkt zasilania nośników reklamowych lub stację ładowania pojazdów elektrycznych.

W przypadku Nysy instalację uzupełniono o stację kontroli jakości powietrza, a w Pionkach latarnie posłużyły jako baza do stworzenia inteligentnego systemu monitoringu wideo, automatycznie wykrywającego zagrożenia takie, jak kolizja drogowa, bójka czy zasłabnięcie przechodnia oraz instalacji punktów dostępu do miejskiej sieci Wi-Fi.

T-Mobile podkreśla, że w przypadku instalacji smart cities, operator bierze na siebie całość realizacji projektu od przygotowania, przez jego realizację, po obsługę obu systemów i serwisowanie sprzętu. T‑Mobile oferuje także możliwość sfinansowania całości inwestycji w formule „as-a-service”, a więc w postaci stałej opłaty abonamentowej.

REKLAMA