AKCJA SPOŁECZNA

T-Mobile wykluczony z przetargu na ochronę DDoS dla OSE

Aktualizacja 11.10 16:37

NASK BIP uzupełnił jeszcze informację o wynikach przetargu na ochronę przed atakami DDoS. Otóż wedle jednostki, oferta T-Mobile nie wynosiła w istocie podanej niżej kwoty niespełna 16 tys. zł (choć taka kwota widnieje w informacji z otwarcia ofert), ponieważ operator popełnił błąd, wypełniając formularz ofertowy.

– Wykonawcy zobowiązani byli do wyliczenia ww. ceny w oparciu o załączony do oferty formularz cenowy. Wykonawca T-Mobile Polska S.A. jako cenę oferty błędnie podał cenę jednostkową z formularza cenowego, zamiast wskazać łączną cenę oferty wyliczoną zgodnie z formularzem cenowym – podaje NASK.

Nie uzyskaliśmy informacji, jaka w istocie była wartość oferty T-Mobile. NASK podkreśla jednak, że błąd w podaniu ceny nie stanowił powodu odrzucenia oferty T-Mobile.

– ł.d.

Aktualizacja 11.10 03:15

Atende Software poinformowała, że w postępowaniu dla OSE zaooferowało swój autorski system redGuardian. System spełnił wszystkie wymagania zamawiającego – w szczególności w zakresie pojemności (35 Gbps ruchu przefiltrowanego), listy mitygowanych ataków, czasu aktywacji i deaktywacji ochrony oraz mechanizmów wykrywania ataków i anomalii ruchu.  redGuardian potrafi odeprzeć ataki, przetwarzając 100 milionów pakietów na sekundę na pojedynczym serwerze. Ochrona oferowana jest w modelu wdrożeniowym lub usługowym, w połączeniu z infrastrukturą zlokalizowaną w najważniejszych na świecie punktach wymiany ruchu.

T-Mobile złożył najtańszą ofertę spośród trzech firm w postępowaniu ogłoszonym przez NASK na usługę ochrony Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przed atakami typu DDoS (Distributed Denial of Service), ale zlecenia nie pozyskał.

Oferta operatora wyceniana na nieco mniej niż 16 tys. zł brutto została odrzucona przez NASK. W tej sytuacji usługę świadczyć będzie Atende Software, której oferta opiewała na nieco ponad 506 tys. zł. NASK podkreślił, że ta oferta spełniała wszystkie warunki postawione w zamówieniu i była tańsza niż konkurującego Apius Technologies.

Umowa ma obowiązywać przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wdrożenia usługi. NASK zastrzega sobie przy tym prawo do skrócenia okresu obowiązywania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.