REKLAMA

T-Mobile zwróci część pieniędzy użytkownikom Smart XT w Heyah

Reklamy T-Mobile w kampanii „Pierwszy prawdziwy no limit” dotyczące usług marki Heyah mogły wprowadzać konsumentów w błąd – uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. T-Mobile nie zostanie ukarany. Dobrowolnie zobowiązał się do udzielenia rekompensaty konsumentom, którzy skorzystali z promocyjnej oferty.

Kampania reklamowa, która wzbudziła zastrzeżenia UOKiK prowadzona była Od 21 lipca do 30 września 2015 r. Zachęcano w niej do skorzystania z pakietu Smart XT oferowanego przez Heyah, markę której właścicielem jest operator. Reklama mówiła o cenie 49,98 zł za pakiet. Jak twierdzi UOKiK, w wersji radiowej i internetowej nie było jednak informacji, że po trzech miesiącach doliczone zostanie 19,99 zł za usługę internetową. Z kolei w reklamie telewizyjnej ten przekaz był nieczytelny. Ponadto nie było informacji, że cena 49,98 zł obowiązuje tylko po udzieleniu zgód marketingowych (zniżka 4,99 zł) i na elektroniczna fakturę (zniżka 4,99 zł).

UOKiK uznał, że działania spółki mogły naruszać zbiorowe interesy konsumentów. T-Mobile uniknął kary finansowej, bo zaprzestał emisji kwestionowanych przez Urząd reklam i zobowiązał się do wyeliminowania skutków swoich praktyk. Klienci, którzy nadal korzystają z pakietu Smart XT do końca  trwania tej oferty będą płacili za pakiet 49,98 zł, zaś nadpłacone kwoty za internet (19,99 zł/miesięcznie), brak zgód marketingowych (4,99 zł/miesięcznie) i brak e-faktury (4,99zł/miesięcznie) zostaną im zwrócone przez operatora. Ci, którzy rozwiązali umowę mogą liczyć na zwrot nadpłaconych kwot.

T-Mobile musi wysłać listy polecone do wszystkich zainteresowanych osób, także tych, które już zrezygnowały z jego usług. Klienci dowiedzą się z nich m.in. o decyzji Prezesa UOKiK i  sposobie zwrotu opłat. Spółka w ciągu 21 dni od wskazania przez konsumenta numeru konta bankowego odda mu pieniądze – stwierdzono w komunikacie UOKiK.

Ponadto, spółka zobowiązała się do opublikowania w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, prasa, internet) oświadczenia, w którym poinformuje, że reklamy stosowane w kampanii „Pierwszy prawdziwy no limit” mogły wprowadzać konsumentów w błąd. T-Mobile zamieści treść decyzji UOKiK na stronach internetowych: www.t-mobile.pl oraz www.heyah.pl.

– Celem kampanii, której dotyczy decyzja UOKiK, było rzetelne poinformowanie klientów o wszystkich warunkach promocji, niestety, przy jej realizacji z pewnością zabrakło troski o jasność przekazu – czytamy w oświadczeniu T-Mobile. – Serdecznie przepraszamy za to wszystkich klientów, którzy poczuli się wprowadzeni w błąd i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by taka sytuacja już nigdy się nie powtórzyła. Od początku w pełni współpracowaliśmy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta w celu wyjaśnienia sprawy oraz ustalenia odpowiedniej rekompensaty i w pełni wywiążemy się z naszych zobowiązań.

REKLAMA