T-Systems i Huawei wesprą Kone w Internecie Rzeczy

T-Systems i Huawei będę wspierali fińską firmę Kone w nadzorowaniu pracy na całym świecie ponad miliona wind, schodów ruchomych i automatycznych drzwi.

Kone, które jest czołowym światowym producentem takich urządzeń, wyposaży swoje produkty w rozwiązania dostarczone przez Huawei, zaś wchodzący w skład grupy Deutsche Telekom T-Systems odpowiadał będzie za rozwój i integrację skomunikowanych z centrami nadzoru i przesyłających dane urządzeń działających w Internecie Rzeczy.

Wartości kontraktu, ani długości  jego trwania nie ujawniono.

REKLAMA