REKLAMA

Tadeusz Czichon znów przymierzy się do sprzedaży ATM

Akcjonariusze ATM poinformowali o zawarciu porozumienia, którego efektem może być sprzedaż akcji spółki przez podmiot zależny od Tadeusza Czichona – jednego z założycieli i członka rady nadzorczej ATM – funduszowi MCI, który jest dzisiaj największym akcjonariuszem ATM.

W ubiegłym tygodniu strony zawarły porozumienie o wspólnym głosowaniu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy do czasu zbycia akcji przez ATP (fundusz kontrolowany przez Tadeusza Czichona) oraz przyznaniu MCI prawa pierwokupu tych akcji.

W efekcie tego porozumienia MCI kontroluje obecnie 55 proc. udziałów na WZA ATM. Konstrukcja porozumienia daje funduszowi kontrolę nad większościowym udziałem ATM, ale jeszcze nie wymaga od niego ogłoszenia wezwania na zakup reszty akcji spółki od udziałowców mniejszościowych (duże pakiety akcji ATM posiadają jeszcze OFE Nationale Nederlanden oraz OFE PKO BP).

Pakiet akcji, który zamierza (prawdopodobnie) sprzedać Tadeusz Czichon wyceniany jest obecnie na giełdzie kwotą 91-92 mln zł.

W 2014 r. udziałowiec zawarł porozumienie, w wyniku którego fundusz Innova miał przejąć 100 proc. akcji ATM, ale ostatecznie Czichon wycofał się z tego porozumienia.