REKLAMA

Tajemnica decyzji UKE dla PSI, SIDUSIS-a i wyszukiwarki regulatora

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia dla Podlaskiej Sieci Internetowej (PSI), ISP z Białegostoku, warunków dostępu do nieruchomości i budynku położonych w Narwi przy ul. Bielskiej 84, w celu zapewnienia tam usług telekomunikacyjnych.

Operator w końcu czerwca 2020 r. zwrócił się do każdego z właścicieli lokali znajdujących się w budynku położonym na nieruchomości, tworzących wspólnotę, z wnioskiem o dostęp do niej. PSI realizowała w Narwi projekt 1.1 POPC.

Strony nie doszły do porozumienia i sprawa w sierpniu 2020 r. trafiła do UKE. Operator wnioskował o możliwość  doprowadzenia światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego do budynku i wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej wewnątrz.

UKE wezwał członków wspólnoty m.in. do wskazania, w jaki sposób zarządzana jest nieruchomość, przekazania adresu do korespondencji dla Wspólnoty, wskazania danych rejestrowych wspólnoty. Odpowiedzi nie dostał. W tej sytuacji regulator zwrócił się do wójta Gminy Narew o przekazanie informacji, czy podejmował czynności urzędowe względem ustawowo powstałej wspólnoty w tym dla budynku, oraz o przekazanie adresu do doręczeń właściwego dla wspólnoty. Również w tym przypadku nie uzyskał odpowiedzi. 

Z uwagi na powyższe Prezes UKE wystąpił do Sądu Rejonowego w Białymstoku o ustanowienie kuratora dla członków wspólnoty. Ten ustanowiony został jednak dopiero w styczniu tego roku i UKE wznowił postępowanie i w połowie czerwca 1 2023 r. regulator  wezwał kuratora do przedstawienia stanowiska w sprawie. Ten jednak nie wypowiedział się w sprawie. 

Ostatecznie po tych wszystkich czynnościach UKE ustalił, że  budynek jest poza zasięgiem sieci szerokopasmowej, a więc brak jest w nim  instalacji telekomunikacyjnej przystosowanej do dostarczenia usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s wykonanej w technologii światłowodowej. 

– Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku niezbędne jest wykonanie przyłącza do budynku oraz instalacji telekomunikacyjnej w budynku w technologii FTTH – ocenił UKE.

Zgodnie z projektem decyzji Podlaska Sieć Internetowa  jest więc uprawniona do:

  1. wykonania światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  2. wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej budynku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej i przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku.

Pytanie jednak, czy operatorowi potrzebna jest jeszcze ta decyzja? Z danych SIDUSIS wynika bowiem, że budynek przy Bielskiej 84 w Narwi jest w zasięgu sieci hurtowej PSI (na mapie ma też  kolor jasnoniebieski przypisany budynkom w zasięgu sieci hurtowej) i ma tam status inwestycji wykonanej ze środków publicznych. Także w wyszukiwarce UKE adres ten widnieje jako objęty zasięgiem sieci światłowodowej PSI o przepływności powyżej 100 Mb/s (a nie ciągle jeszcze planowanej).

UKE jednak w projekcie decyzji Prezes UKE stwierdził na podstawie danych ujawnionych w SIDUSIS (badanie w dniu 21 lipca 2023 r.), a także na podstawie oświadczeń operatora i spółki Koba, że budynek jest poza zasięgiem sieci szerokopasmowej, a więc brak jest w nim instalacji telekomunikacyjnej przystosowanej do dostarczenia usług szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s wykonanej w technologii światłowodowej. 

Czyżby więc to oznaczało, że PSI zrealizowało tam inwestycję w ostatnich dwóch tygodniach?