REKLAMA

Tauron będzie miał ofertę telekomunikacyjną w 2. kwartale 2020 r.

Tauron, który w ramach 1.1 POPC  buduje szerokopasmową sieć dostępu w siedmiu regionach południowej Polski twierdzi, że to dla Grupy szansa na poszerzenie portfela świadczonych usług.

Zarząd Grupy zapowiada, że w drugim kwartale 2020 roku, Tauron Obsługa Klienta poszerzy swoją ofertę o nowe usługi, zapewniając: połączenie sieci w trybie liniowym, usługę dostępu do podbudowy słupowej, wież i masztów, usługę BSA, połączenie sieci w trybie kolokacji, LLU i VULA,(dzierżawiona lokalna pętla abonencka) oraz kanały transmisyjne o przepustowości 100 Mb/s, 1 Gb/s i 10 Gb/s, w oparciu o nowobudowaną sieć DWDM/MPLS.

Spółka planuje zwiększyć dostępność swojej infrastruktury dla operatorów telekomunikacyjnych, udostępniając informację o zasięgu sieci Taurona za pomocą dedykowanej strony internetowej.

 Dzięki zaadaptowaniu istniejącej już infrastruktury światłowodowej i zagregowaniu ruchu sieciowego, umożliwiamy dostawcom telekomunikacyjnym poszerzenie obecnej sieci dostępowej bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych – zaznacza Jarosław Broda, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju. – Wykorzystanie kluczowych kompetencji spółki w budowie i eksploatacji infrastruktury sieciowej w nowym obszarze biznesowym, pozwoli nam zrealizować część celu przychodów z nowych produktów założonych w strategii – dodaje wiceprezes.

Spółka prowadzi obecnie prace, związane z budową instalacji wewnętrznych, zlokalizowanych w jednostkach oświatowych. Do tej pory zrealizowano już ponad 80 tego typu instalacji. W najbliższym czasie rozpoczną się również prace związane z realizacją pierwszych odcinków sieci liniowej.

Na realizację tej inwestycji Grupa otrzymała 187 mln zł dofinansowania, co stanowi blisko 75 proc. środków kwalifikowanych na potrzeby budowy sieci światłowodowej FTTH oraz rozwoju usług dostępu do internetu szerokopasmowego. Pozyskane dofinansowanie umożliwi realizację siedmiu projektów na terenie obszarów: Rybnickiego, Katowicko-Tyskiego, Oświęcimskiego, Krakowskiego – część A, Tarnowskiego – część B, Wałbrzyskiego – część A i B oraz Sosnowieckiego.

Pod koniec 2018 roku spółka Tauron  Obsługa Klienta ogłosiła postępowanie, w efekcie którego wyłonieni zostali wykonawcy generalni dla wszystkich obszarów, na których Grupa będzie prowadziła prace.

W ramach realizowanej inwestycji Tauron planuje wybudować 259 węzłów dostępowych sieci szerokopasmowej, zapewniając dostęp do szybkiego internetu ponad 102 tysiącom gospodarstw domowych oraz 601 placówkom edukacyjnym.