Tauron nie chciał obniżyć stawek za dostęp do słupów ISP z Zabierzowa i wkroczył UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje projektu decyzji w sprawie zmiany warunków dostępu dla firmy Cybernet WMW, ISP z Zabierzowa, do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) Tauron Dystrybucja.

Operator zwrócił się w czerwcu 2021 r. do Tauronu w sprawie zmiany (aneksowania) umowy poprzez obniżenie wysokości opłaty należnej z tytułu zapewnienia dostępu do słupów elektroenergetycznych. Uzasadniał to koniecznością dostosowania ich do poziomu ustalonego w warunkach decyzji Prezesa UKE wobec OSD z lutego 2021 r., czyli 1,73 zł miesięcznie dla słupów niskiego napięcia. 

Wcześniejsza umowa między ISP z Zabierzowa a Tauron Dystrybucja regulowała dostęp do 783 słupów
elektroenergetycznych linii niskiego napięcia i 21 słupów elektroenergetycznych linii średniego napięcia, za co operator płacił odpowiednio  4,5 zł/netto/mies. i 14 zł/netto/mies.

Strony nie doszły od porozumienia i sprawa trafiła do UKE.

Regulator przypomniał, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wstrzymał wykonanie tych decyzji postanowieniem z dnia 15 listopada 2022 r. Jednak wyrokiem z 31 stycznia 2023 r. SOKIK oddalił odwołanie OSD od decyzji z lutego 2021 r. Mając na uwadze wspomniane rozstrzygnięcia SOKIK, decyzje UKE z lutego 2021 r. pozostają w mocy i posiadają rygor natychmiastowej wykonalności. 

UKE poparł wnioski małopolskiego ISP i stawka ta została ustalona na poziomie 1,73 zł/netto/mies. za każdy słup elektroenergetyczny linii niskiego napięcia oraz 2,75 zł/netto/mies. za każdy słup elektroenergetyczny linii średniego napięcie i jest płatna za każdy podwieszony kabel telekomunikacyjny.