REKLAMA

Tauron wydał 49 mln zł w I półroczu na projekty POPC

49 mln zł sięgnęły nakłady inwestycyjne Tauronu w I półroczu, jakie spółka poniosła na budowę sieci szerokopasmowego internetu, którą prowadzi w siedmiu obszarach: rybnickim, katowickim i tyskim, oświęcimskim, krakowskim, wałbrzyskim A, wałbrzyskim B, sosnowieckim, z czego 38,8 mln zł pokryły otrzymane dotacje na ten cel w tym okresie.

Z raportu Tauronu za I półrocze wynika, że do połowy tego roku grupa na inwestycje w sieci szerokopasmowe wydała 161,1 mln zł. Szacowane w raporcie nakłady, które od końca I półrocza grupa ma jeszcze ponieść na budowę sieci szerokopasmowych wynosiły 107,4 mln zł.

Partnerem działu jest:

Grupa szacuje, że w końcu czerwca realizacja projektów zaawansowana była w 57 proc.

Tauron informuje, że w I półroczu 2021 r. wszyscy wykonawcy prowadzili prace związane z zabudową sieci światłowodowej. Przypomina też, że w lutym 2021 r. uzyskano istotny kamień milowy w postaci 50 proc. realizacji prac (zabudowa sieci oraz szafy OLT).

Trwały też prace związane z przełączaniem jednostek oświatowych z tymczasowych łączy abonenckich na światłowód. Aktualnie kontynuowana jest zabudowa światłowodu na obszarach objętych projektem.