REKLAMA

Telecom Italia powoli odkrywa karty

Telecom Italia (TIM) ogłosił kolejne szczegóły planu podziału operatora na część obejmującą infrastrukturę i tę, która ma zajmować się usługami. Do sieciowej spółki roboczo zwanej NetCo ma trafić ok. połowy z prawie 23 mld euro długu netto grupy.

Z przedstawionej podczas spotkania z analitykami i inwestorami 45-slajdowej prezentacji wynika, że do NetCo przeniesiona ma być budująca światłowodowe sieci dostępowe spółka FiberCop, międzynarodowego hurtowego operatora Sparkle, który jest też właścicielem podmorskich kabli telekomunikacyjnych, i ma także inne aktywa infrastrukturalne związane z podstawową działalnością telekomunikacyjną. Wraz z nimi do nowej spółki trafi 11 mld euro z 23 mld euro długu netto grupy TIM. 

Kreśląc obraz przyszłości NetCo Pietro Labriola, prezes TIM mówił, że możliwe są różne opcje, w tym połączenie z konkurencyjnym włoskim światłowodowym operatorem hurtowym Open Fiber, jak i sprzedaż inwestorom. Jak zasygnalizował, fuzja z Open Fiber pozostaje priorytetem, ale dojdzie do niej, gdy spełnione zostaną istotne warunki transakcji. Te - zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami - mają być ustalone do końca października.

Część usługowa - robocza nazwa ServiceCo - obejmować ma usługi świadczone włoskim konsumentom, przedsiębiorstwom (TIM Enterprise), a także TIM Brasil. TIM Enterprise ma skupić m.in. oferowane przez grupę usługi w chmurze, centra danych i usługi związane z bezpieczeństwem. TIM nie wyklucza sprzedania mniejszościowego pakietu udziałów TIM Enterprise.

Z wcześniejszych nieoficjalnych informacji mediów wynikało, że do NetCo trafić ma nie tylko blisko połowa długu grupy, ale też ok. połowy jej włoskich pracowników.

Z prezentacji wynika, że TIM przewiduje stabilizację przychodów NetCo (i poprawę rentowności EBITDA) i części konsumenckiej oraz wzrost w obszarze działania TIM Enterprise.